Bek ladí Evropu: Rozšiřování EU

Od vstupu České republiky a dalších devíti zemí do EU uplynulo už bezmála dvacet let. Členskými státy se v mezičase staly také Rumunsko, Bulharsko a Chorvatsko, naopak vystoupilo Spojené království. Lze očekávat, že se Unie bude nadále rozšiřovat: o vstup do EU stojí hned několik zemí, mezi nimi Ukrajina, Černá Hora, Albánie, Moldavsko a další.

Co všechno musejí kandidátské země před vstupem do EU splnit a jak jsou v procesu daleko? Na jaký počet členských států bychom se v příštích letech mohli dostat? A proč je vlastně pro Evropskou unii výhodné přijímat další členy?

Nejen na tyto otázky odpovídá v novém podcastu BEK LADÍ EVROPU ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

Autorka: Petra Biache, Úřad vlády ČR

Zdroj: Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek