Bek ladí Evropu: Rule of law – Právní stát

Demokratický právní stát je klíčový pojem českého ústavního systému: je založený na úctě k právům a svobodě člověka a dodržuje závazky, které pro něj vyplývají z mezinárodního práva. Principy právního státu musí před vstupem do EU splňovat každá kandidátská země. Také v členských státech pravidelně kontroluje dodržování těchto principů Evropská komise. V případě porušení hodnot právního státu může EU sáhnout k preventivním nebo i sankčním opatřením.

Co přesně znamená Rule of Law neboli právní stát? Podle čeho se pozná, že žijeme v dobře fungujícím právním státě? A co se stane, když některý z členských států – v současnosti se to týká například Maďarska nebo Polska – v dodržování pravidel právního státu selhává?

Odpovědi na tyto a další otázky dostanete od ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka v podcastu BEK LADÍ EVROPU.

Autorka: Petra Biache, Úřad vlád ČR

Zdroj: Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek