Daně v listopadu 2022

Rada přijala revizi kodexu chování pro zdanění podniků

  • Členské státy revidovaly mezinárodní dobrovolný kodex sledující uplatňování daňových opatření

Krátce…

Rada přijala revizi kodexu chování pro zdanění podniků

  • Od roku 1997 je poprvé revidován tento mezivládní dobrovolný kodex.
  • Jsou rozšířena daňová opatření i tzv. daňové prvky s obecnou působností.

Rada 8. 11. 2022 schválila první revizi kodexu chování pro zdanění podniků od roku 1997. Ten představuje politický, mezivládní závazek členských států uplatňovat přísnější pravidla prověřování při hledání a nápravě daňových opatření, která by mohla poškodit daňové základy jiných členských států. Konečným cílem je bojovat proti škodlivé daňové soutěži, daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem v EU. Hlavním úkolem Skupiny pro kodex chování je od roku 1997 odhalovat a odstraňovat škodlivá daňová opatření v členských státech EU a vedle toho se podílí na pravidelné revizi unijního seznamu nespolupracujících daňových jurisdikcí. Členské státy se rozhodly rozšířit škálu daňových opatření, která jsou podrobována analýze při zkoumání škodlivých daňových praktik v rámci EU, nově i o daňové prvky s obecnou působností vedle stávajících preferenčních opatření.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality