Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2022

Komise navrhuje další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině, EU navrhuje opatření ke zlepšení a zrychlení přeshraničního pohybu ozbrojených sil, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko jsou připravený plně se účastnit schengenského prostoru, EU uložila další omezující opatření v souvislosti s používáním chemických zbraní, Instituce se dohodly na posílení bezpečné komunikace novým družicovým systémem, Rada schválila zahájení jednání se 4 partnery ze západního Balkánu o spolupráci s agenturou Frontex, Albánie se připojila k mechanismu EU pro civilní ochranu, Komise zveřejnila poslední zprávu o pokroku Rumunska v boji proti korupci, Komise navrhuje akční plán pro centrální Středomoří

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2022

Životní prostředí v listopadu 2022

Komise se chce zbavit odpadů z obalů, Instituce se dohodly na revizi nařízení ke sdílenému úsilí, Komise navrhuje emisní normu Euro 7 pro motorová vozidla, Komise přijala revidovaný akční plán pro biologickou rozmanitost, Rada a EP našly shodu nad regulací emisí a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, Komise navrhuje parametry certifikace pohlcování uhlíku

Pokračovat ve čteníŽivotní prostředí v listopadu 2022

Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2022

Komise schválila zprávu o pokroku při vytváření Evropského prostoru vzdělávání, ERI vydala 1. investice v celkové výši 190 mil. € v rámci programu Horizont Evropa, Rada přijala opatření na podporu školního úspěchu dětí v celé EU

Pokračovat ve čteníVýchova, vzdělání a mládež v listopadu 2022

Informační společnost v listopadu 2022

Rada přijala pravidla ke společným pravidlům k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti, Komise informovala o zpomalení pokroku v boji proti nenávistným projevům online, Instituce vydaly prohlášení o digitálních právech a zásadách, Rada se dohodla na „wellbeingu” v digitálním vzdělávání, Rada přijala nařízení o digitální provozní odolnosti

Pokračovat ve čteníInformační společnost v listopadu 2022