Doprava v listopadu 2022

Komise zveřejnila Evropskou strategii pro drony

  • Provozování dronů má být bezpečnější a zároveň trh s drony více podpořen, plánuje Komise

Krátce…

Komise zveřejnila Evropskou strategii pro drony

  • Komise chce podpořit rozvoj trhu s drony při zajištění dostatečného bezpečnostního rámce.
  • Má být brán ohled na občany v zájmu řešení obav z hluku, bezpečnosti a ochrany soukromí.

Komise 29. 11. 2022 představila Evropskou strategii pro drony 2.0. EU disponuje  nejpokročilejším bezpečnostním rámcem EU pro provoz dronů a pro stanovování souvisejících technických požadavků. Základem pro intenzivnější využívání dronů bude systém „U-space”, který bude zaveden v lednu 2023. V zájmu řešení obav týkajících se hluku, bezpečnosti a ochrany soukromí strategie vyzývá orgány veřejné správy k zajištění toho, že se při využívání služeb dronů budou respektovat potřeby občanů. Do roku 2030 strategie předpokládá využití dronů pro tísňové služby, mapování, zobrazování, inspekce a dohled pomocí civilních dronů či naléhavé dodávky malých zásilek, např. biologických vzorků nebo léků; a služby inovativní letecké mobility, jako je např. letecká taxislužba. Komise stanovila ve strategii 19 provozních, technických a finančních opatřeních s cílem vytvořit regulační a obchodní prostředí vhodné pro budoucí dronový vzdušný prostor a trh s drony. Cíl přijmout tuto strategii byl vytyčen ve Strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu (více v příspěvku „Komise představila plán ekologické, inteligentní a cenově dostupné mobility”, Doprava v prosinci 2020).

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality