Výchova, vzdělání a mládež v listopadu 2022

Komise schválila zprávu o pokroku při vytváření Evropského prostoru vzdělávání, ERI vydala 1. investice v celkové výši 190 mil. € v rámci programu Horizont Evropa, Rada přijala opatření na podporu školního úspěchu dětí v celé EU

 • Komise hodnotila pokrok při vytváření Evropského prostoru vzdělávání
 • Z fondu ERI byla vydána první investice v programu Horizont Evropa
 • Členské státy chtějí snížit podíl osob, které předčasně odcházejí ze vzdělávání a odborné přípravy

Krátce…

Komise schválila zprávu o pokroku při vytváření Evropského prostoru vzdělávání

 • Komise schválila zprávu o pokroku při vytváření Evropského prostoru vzdělávání. 
 • Zpráva hodnotí probíhající iniciativy a trendy EU týkající se pokroku při plnění unijních cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy.
 • Zpráva taktéž stanovuje úkoly pro období před mezníkem v roce 2025.

Komise 18. 11. 2022 schválila zprávu o pokroku při vytváření Evropského prostoru vzdělávání. Zpráva hodnotí probíhající iniciativy a trendy EU týkající se pokroku při plnění unijních cílů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy a stanoví úkoly pro období před mezníkem v roce 2025. Mezi 40 probíhajících iniciativ na úrovni EU patří strategická politická opatření od kombinovaného učení přes učení v zájmu udržitelného rozvoje až po Evropskou strategii pro univerzity či projekty financované EU, jako jsou pedagogické akademie, Koalice pro vzdělávání v oblasti klimatu a centra excelence odborného vzdělávání. Probíhají i opatření navazující na práci odborných skupin, jež se zabývají např. dezinformacemi nebo kvalitními investicemi, či opatření na zvýšení inkluzivnosti programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity (více v příspěvku „Vybralo se prvních 17 „Evropských univerzit“, Výchova, vzdělání a mládež v červnu 2019 a v příspěvku „Rada přijala závěry o iniciativě Evropské univerzity”, Výchova, vzdělání a mládež v květnu 2021). Díky společnému závazku při vytváření Evropského prostoru vzdělávání by měly tyto iniciativy posilovat opatření členských států. Tento společný přístup na vnitrostátní a unijní úrovni se obzvláště osvědčil při řešení nových výzev, jimž systémy vzdělávání a odborné přípravy EU čelí v posledních 2 letech: pandemie COVID-19 a přijetí studentů a učitelů z řad uprchlíků v návaznosti na ruskou válečnou agresi vůči Ukrajině. Posílený strategický rámec sdružující členské státy a klíčové zainteresované subjekty umožnil shromažďování poznatků a zdrojů, organizované sdílení osvědčených postupů a zavádění konkrétních řešení. Monitor vzdělávání a odborné přípravy připojený k této zprávě uvádí příklady, kdy bylo při plnění unijních cílů dosaženo pokroku: klesá míra předčasného ukončování školní docházky, zvyšuje se počet osob s dosaženým terciárním vzděláním a roste účast na předškolním vzdělávání a péči. Zároveň se objevují varovné signály, jež odrážejí potřebu dlouhodobějšího systémového úsilí o zlepšení rovnosti ve vzdělávání a řešení nedostatku učitelů. Nové ukazatele na úrovni EU v obou oblastech podpoří politiky založené na důkazech a vzájemné učení. Odhaduje se, že díky programu Erasmus+, Nástroji pro oživení a odolnost a fondům politiky soudržnosti EU se celkové výdaje EU na vzdělávání a dovednosti v letech 2021–2027 oproti období 2014–2020 ztrojnásobí. Proto je v nadcházejících letech nezbytné zaměřit se na provádění, kvalitní investice, absorpci a důkladné sledování pokroku ze strany členských států s cílem upevnit systémové reformy a zajistit pozitivní dopad na studenty, učitele, hospodářství a společnost.

ERI vydala 1. investice v celkové výši 190 mil. € v rámci programu Horizont Evropa

 • Fond ERI přijal 35 investičních rozhodnutí.
 • Fond ERI je kapitálovou investiční složkou ERI zaměřením na identifikaci, rozvoj a rozšiřování deep-tech inovací .
 • Jedná se o 1. soubor těchto rozhodnutí v rámci programu Horizont Evropa.
 • Uvedených 35 rozhodnutí odpovídá celkovým kapitálovým investicím ve výši přibližně 190 mil. €.

ERI 17. 11. 2022 vydala 1. investice v celkové výši 190 mil. € v rámci programu Horizont Evropa. Bylo tak učiněno pomocí Fondu ERI, což je kapitálová investiční složka Evropské rady pro inovace (ERI), která je klíčovou součástí nového Evropského programu inovací se zaměřením na identifikaci, rozvoj a rozšiřování deep tech inovací (více v příspěvku „EU zahájila činnost Evropské rady pro inovace”, Výchova, vzdělání, mládež v březnu 2021). Uvedených 35 rozhodnutí odpovídá celkovým kapitálovým investicím ve výši přibližně 190 mil. €. V případě 2 z těchto rozhodnutí již následovaly investiční dohody. Uzavřeny byly se společnostmi: (1) Apix Analytics: společností s prvním miniaturizovaným univerzálním analyzátorem plynu pro všechny plyny z obnovitelných zdrojů a (2) Lattice Medical: společností zabývající se seberekonstrukcí prsu za pomoci vlastní tkáně pacientek. Dohody s těmito společnostmi přicházejí v návaznosti na vůbec 1. investici, která v červnu 2022 směřovala do společnosti SiPearl. Fondu ERI bylo pro účely procesu schvalování investic navíc předloženo dalších 24 projektů, o nichž se má rozhodnout v nadcházejících týdnech. S ohledem na 184 společností, jež byly navrženy na získání kapitálových investic prostřednictvím fondu ERI v rámci programu Horizont Evropa, bylo fondu ERI pro účely investičních rozhodnutí předloženo 58 investičních doporučení. O 43 z nich se jednalo v poradním výboru, přičemž investiční výbor přijal 35 investičních rozhodnutí a uzavřeny byly 2 investiční dohody. Nástroj ERI Accelerator nabízí startupům z oblasti deep tech a MSP, které usilují o to, aby jejich inovativní technologie pronikly na trh, granty ve výši až 2,5 mil. € v kombinaci s kapitálovými investicemi z fondu ERI, jež se pohybují v rozmezí od 0,5 do 15 mil. € či více. Kromě finanční podpory mohou všechny projekty využívat celé škály služeb napomáhajících zakládání a rozvoji podniků, jež nabízejí přístup ke špičkovým odborným znalostem, podnikům, investorům a aktérům ekosystému (více v příspěvku „ERI ohlásila novou vlnu vítězných startupů”, Vnitřní trh v říjnu 2021).

Rada přijala opatření na podporu školního úspěchu dětí v celé EU

 • Rada se dohodla na opatřeních na podporu školního úspěchu dětí v celé EU.
 • Ministři školství si dávají za cíl snížení podílu osob, které předčasně odcházejí ze vzdělávání a odborné přípravy.
 • Dále chce Rada omezit množství slabých výsledků ve čtení, matematice a přírodních vědách.
 • Mimojiné se členské státy vyzývají, aby vypracovaly strategie vedoucí ke školnímu úspěchu a minimalizovaly vliv socioekonomického postavení na výsledky vzdělávání a odborné přípravy.

Rada se 28. 11. 2022 dohodla na opatřeních na podporu školního úspěchu dětí v celé EU. Ministři školství si dávají za cíl snížení podílu osob, které předčasně odcházejí ze vzdělávání a odborné přípravy. Dále chce Rada omezit množství slabých výsledků ve čtení, matematice a přírodních vědách. Mimojiné se členské státy v doporučení vyzývají, aby vypracovaly strategie vedoucí ke školnímu úspěchu a minimalizovaly vliv socioekonomického postavení na výsledky vzdělávání a odborné přípravy. Doporučení je spojeno s politickým rámcem, který slouží jako referenční nástroj pro tvůrce politik a odborníky z praxe v oblasti vzdělávání a odborné přípravy na celostátní, regionální a místní úrovni, který může být inspirací pro systémovou politickou reakci s cílem zajistit lepší výsledky vzdělávání všech jeho účastníků.  Přijaté doporučení má nahrazovat doporučení Rady č. 19/2011 o politikách snížení míry předčasného ukončování školní docházky. Míra předčasných odchodů ze vzdělávání a odborné přípravy klesla od roku 2010 o 3,9 p.b. V roce 2021 však v celé EU v průměru činila 9,7 %, což je stále nad 9 % cílem EU. Podle Monitoru vzdělávání a odborné přípravy 2021 činí míra slabých výsledků 22,5 % ve čtení, 22,9 % v matematice a 22,3 % v přírodních vědách. Doporučení se zaměřuje na účastníky vzdělávání na jedné straně, ale také na učitele, školitele a zaměstnance škol. Navrhuje kombinovat preventivní, intervenční a nápravná opatření. Nápravná opatření mají zajistit opětovné zapojení osob, které předčasně ukončily školní docházku, například posílením vedení a poradenství pro volbu povolání.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality