Neformální jednání ministrů vnitra a spravedlnosti zemí EU ve Stockholmu

Ministři spravedlnosti a vnitřních věcí zemí EU se 26. a 27. ledna 2023 sešli ve Stockholmu na neformálním zasedání v rámci švédského předsednictví Rady Evropské unie. Zasedání předsedali švédská ministryně pro migraci Maria Malmer Stenergardová a ministr spravedlnosti Gunnar Strömmer. Ministři diskutovali o migrační politice EU, boji proti organizovanému zločinu a ruské agresi na Ukrajině.

První den programu byl věnován oblasti vnitřních věcí. V rámci dopoledního bloku ministři vnitřních věcí projednali možnosti efektivní spolupráce se třetími zeměmi v oblasti návratové politiky. V průběhu diskuze zdůraznili, že je za účelem efektivního navracení a předcházení nelegální migraci důležité využívat všechny nástroje, které jsou k dispozici. Za stěžejní označili pozitivní i negativní pobídky a systematičtěji využití vízové politiky.

Během oběda se ministři věnovali hledání nejvhodnějších nástrojů, jak spolupráci se třetími zeměmi upevnit a prohloubit. Konkrétní témata zahrnovala vízovou politiku, obchod, mezinárodní rozvojovou spolupráci a diplomatické vztahy. Odpolední blok byl zaměřen na ruskou agresi na Ukrajině a boj proti organizovanému zločinu. Ministři jednali o přístupu k datům, elektronickým důkazům a informacím pro účely soudnictví a vymáhání práva v digitálním věku.

Ministři spravedlnosti zemí EU se sešli v pátek 27. ledna. Jednání bylo věnováno justiční spolupráci v boji proti organizovanému zločinu a zajištění odpovědnosti za hlavní mezinárodní zločiny spáchané na Ukrajině. Zasedání se prostřednictvím videohovoru zúčastnil také ukrajinský ministr spravedlnosti Denys Maliuska, který poskytl informace o aktuální situaci v zemi.

Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) na zasedání představila svou práci v oblasti podpory koordinace přeshraničního vyšetřování trestných činů vnitrostátními orgány. Poté ministři diskutovali o tom, jak lze do budoucna nejlépe zaručit a rozvíjet klíčovou roli Eurojustu při podpoře a posilování koordinace vyšetřování a stíhání závažných přeshraničních trestných činů.

Druhým tématem diskuze bylo stíhání nejzávažnějších mezinárodních trestných činů na Ukrajině. Ministři jednali o zajištění odpovědnosti za mezinárodní zločiny spáchané na Ukrajině a o získaných zkušenostech a osvědčených postupech v této otázce.

Autorka: Kristina Hubáčková, Euroskop.cz

Zdroj: Rada EU, Švédské předsednictví

Sdílet tento příspěvek