SHRNUTÍ: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

V pátek 24. února se v Lichtenštejnském paláci a prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil kulatý stůl na téma zhodnocení českého předsednictví v Radě EU. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry, společně s odborovými svazy a zástupci evropských institucí. Odborným garantem byl Institut pro evropské otázky EUROPEUM.

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky:

  1. Nakolik byla Česká republika úspěšná v implementaci svých předsednických priorit?
  2. Jak úspěšně vykonávala Česká republika svou předsednickou roli po organizační stránce?
  3. Byla Česká republika úspěšná v propagaci svého členství v Evropské unii?

Kulatým stolem provázel Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Úvodní slovo pronesla ředitelka Odboru pro předsednictví ČR v Radě EU Úřadu vlády ČR Alice Krutilová. Podkladový dokument představil za garanta Vít Havelka, který konstatoval, že Česká republika dokázala během svého předsednictví prosadit celou řadu svých priorit, které reflektovaly nejenom aktuální vývoj, ale rovněž probíhající legislativní proces v rámci EU a pracovní program Komise. První stanovisko prezentovala již zmíněná Alice Krutilová, která uvedla, že v rámci propagace členství v EU směrem dovnitř implementoval ÚV ve spolupráci s resorty komplexní 360° komunikační strategii, která stála na třech pilířích: informovat o tom, jaké benefity přináší členství v EU pro Českou republiku; jak mohou Češi ovlivnit dění a podobu EU; a základní povědomí o institutu předsedání Radě EU. Druhé stanovisko představil ředitel Oddělení přípravy a koordinace CZ PRES MZV ČR Jakub Utěšený, který uvedl, že z reakcí partnerů lze usuzovat, že Česko naplnilo či dokonce předčilo očekávání s jeho předsednictvím spojené. Na něj navázal Tomáš Weiss, zastupující Institut mezinárodních studií FSV UK, který zdůraznil, že paradoxně největších úspěchů české předsednictví nejspíš dosáhlo v jednáních o implementačních předpisech Zelené dohody pro Evropu, byť ta nebyla v předsednických prioritách nijak zmíněna. První polovinu kulatého stolu uzavřel svým stanoviskem Martin Buchtík, ředitel STEM, který dodal, že propagaci českého předsednictví v Radě EU lze v celkovém pohledu hodnotit jako úspěšnou s tím, že CZPRES bylo relevantní a celospolečensky důležitou událostí, kterou zaznamenalo až 90 % populace.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality