DOPORUČENÍ: Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu Zhodnocení českého předsednictví v Radě EU, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následujících 5 doporučení:

  1. Česká republika by měla využít pozitivního výsledku českého předsednictví, svého vylepšeného obrazu a kontaktů pro formulování a prosazování dlouhodobých priorit ČR v Evropské unii.
  2. Česká republika by měla vést debatu o dlouhodobých prioritách ČR v Evropské unii, do níž by měli být zapojeni všichni relevantní aktéři politického i nepolitického charakteru včetně neziskového a akademického sektoru. Například v podobě zadávání externích analýz, ať již
    za využití TAČR, jako tomu bylo během příprav a v průběhu předsednictví, či jiných nástrojů.
  3. Česká republika by měla stanovit rámec pro dlouhodobější systematické vzdělávání úředníků státní správy ve vztahu k Evropské unii a zacílit jej na konkrétní potřeby. Za tímto účelem by měla využít nabyté zkušenosti z českého předsednictví.
  4. Česká republika by pro budoucí české předsednictví měla zajistit adekvátní zabezpečení, jak personální, tak odborné, pro zadávání veřejných zakázek.
  5. Česká republika by měla využít zkušenosti z českého předsednictví v oblasti komunikace a pokračovat v profesionalizaci státní správy v oblasti PR a celkové koordinaci se zajištěním silné politické podpory komunikace včetně s novináři například formou pravidelných briefingů
    před Radami.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality