KULATÝ STŮL: Revize energetického trhu

V pátek 31. března 2023 se uskuteční prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma revize energetického trhu. Debata se uskuteční od 9:00 do 12:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Roky 2021 a 2022 představovaly šok pro evropský vnitřní trh s energiemi a obecně principy, na kterých stojí. K rekordnímu nárůstu ceny elektřiny a zemního plynu v EU došlo z důvodu kombinace různých a do jisté míry nezávislých jevů – neočekávaného snížení výkonu jaderných elektráren a vodních elektráren ve FR vlivem sucha, výrazné navýšení spotřeby v důsledku nastartování ekonomiky po COVID, až po zcela klíčový dopad ruské invaze na Ukrajinu a následné energetické válce mezi Ruskem a EU. Během českého předsednictví v Radě EU byla na celkem dvou řádných a pěti mimořádných Radách pro energetiku přijata série mimořádných krizových opatření, která umožnila situaci stabilizovat. Evropská unie díky mírné zimě, a opatřením na koordinované plnění plynových zásobníků, snížení spotřeby a výraznému navýšení dovozu plynu z Norska, USA a od dalších partnerů, dokázala zvládnout letošní zimu bez větších problémů.

Nyní je ale načase se začít připravovat na příští plnicí a topnou sezónu, kdy na rozdíl od loňského roku nebude EU plnit své zásobníky ruským plynem. Zároveň je nutné zaměřit se i na systémová a dlouhodobá řešení. Evropská komise připravuje celkovou revizi trhu s elektřinou, která bude reflektovat zkušenosti z uplynulého krizového roku, i navýšené klimatické ambice v návaznosti na schválení klimatické části balíčku Fit for 55 během českého předsednictví. Samotný legislativní návrh by měl být zveřejněn v polovině března 2023 a představen Evropskou komisí na jednání energetických ministrů 28. března 2023. Ještě předtím lze očekávat, že o něm budou hovořit lídři na jednání Evropské rady. Z tohoto důvodu je nyní ideální čas na zahájení debaty, jakou budoucí podobu jednotného energetického trhu bude Česká republika prosazovat.

Otázky k prodiskutování na kulatém stole:

  1. Jak lze hodnotit návrh EK na revizi evropského trhu s elektřinou z pozice České republiky?
  2. Jak lze hodnotit revizi pravidel vnitřního trhu se zemním plynem v kontextu energetické krize?
  3. Jakým způsobem by se měla EU připravit na nadcházející zimu?
KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality