ČLÁNEK: Revize energetického trhu

Roky 2021 a 2022 představovaly šok pro evropský vnitřní trh. Z důvodu kombinace několika faktorů, došlo k rekordnímu nárůstu cen elektřiny a zemního plynu v EU. Nyní je Evropská unie ve výrazně lepší výchozí situaci, než tomu bylo na jaře 2022. Zopakuje se však tento úspěch i v letech 2023/24? Evropská komise v této souvislosti připravila celkovou revizi trhu s elektřinou, která mj. reflektuje zkušenosti z uplynulých let. Na kulatém stole Národního konventu o EU se budou diskutovat tři otázky, které definoval odborný garant kulatého stolu, Institut pro evropskou politiku EUROPEUM:

  1. Jak lze hodnotit návrh EK na revizi evropského trhu s elektřinou z pozice České republiky?
  2. Jak lze hodnotit revizi pravidel vnitřního trhu se zemním plynem v kontextu energetické krize?
  3. Jakým způsobem by se měla EU připravit na nadcházející zimu?

Evropská komise ve svém legislativním návrhu zmiňuje řadu podstatných změn, které však nejdou proti samotnému principu fungování trhu s elektřinou. Trh bude stále fungovat dle logiky ceny určené marginálním zdrojem, a nedojde ani k oddělení cen za jednotlivé zdroje. V této souvislosti byly na podzim loňského roku například vznášeny požadavky na decoupling cen plynu a inframarginálních zdrojů. Rovněž důležitá je také zpráva o snaze, jenž se má zaměřit na zmenšení důrazu, který je kladen např. na spotové ceny. V neposlední řadě je důležité zmínit, že jaderná energetika, téma, které je zásadní pro Českou republiku, bylo do reformy trhu zahrnuto se stejným postavením, jako obnovitelné zdroje.

Proces revize plynové politiky EU započal v roce 2021. Plánované změny byly ale zrychleny a zpřísněny v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Adopcí plánu REPowerEU, směřuje EU rychleji směrem k dekarbonizaci. Zde se přikládá velká role využití vodíku a vytvoření systému na rozšíření bezemisních alternativ zemního plynu. Nutno však zmínit, že vodíková infrastruktura je stále spíše politickým cílem než tržní realitou, a legislativa, která by podpořila její rozvoj doposud nebyla dokončena.

Měli bychom se ptát, zdali v loňském roce přijatá opatření byla účinná a má smysl v nich pokračovat. Zároveň je nutné, zaměřit se na probíhající výstavbu plynové infrastruktury v podobě LNG terminálů a interkonektorů. Zároveň ale zůstává otázkou, jestli se evropské státy chtějí vydat směrem závislosti na globálním spotovém trhu s plynem, nebo jít směrem dlouhodobých kontraktů mimo Rusko.

Celé znění podkladového dokumentu naleznete zde.

Autor shrnutí: Antonín Nenutil

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality