SHRNUTÍ: Revize energetického trhu

V pátek 31. března se prostřednictvím online platformy Webex Teams uskutečnil kulatý stůl na téma revize energetického trhu. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry, společně s odborovými svazy a zástupci evropských institucí. Odborným garantem byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky:

  1. Jak lze hodnotit návrh EK na revizi evropského trhu s elektřinou z pozice České republiky?
  2. Jak lze hodnotit revizi pravidel vnitřního trhu se zemním plynem v kontextu energetické krize?
  3. Jakým způsobem by se měla EU připravit na nadcházející zimu?

„Podařilo se výrazně snížit dodávky ruského zemního plynu do EU, v případě ČR dokonce tak, že od začátku letošního roku nepřitekl na naše území žádný ruský plyn. Veškeré dodávky plynu na naše území přichází v tuto chvíli ze západu, a to buď z Norska, nebo ve formě LNG z belgických a nizozemských terminálů,“ uvedl Štěpán Černý, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

Kulatým stolem provázel Martin Vokálek, výkonný ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Úvodní slovo pronesl vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Štěpán Černý, který vyzdvihl energetické zvládnutí letošní zimy ze strany ČR. Dále zmínil, že naplněnost zásobníků plynu v ČR se v těchto dnech pohybuje stále nad 50% hranicí. Za garanta kulatého stolu vystoupil Vít Havelka, který uvedl, že nyní je Evropská unie ve výrazně lepší výchozí situaci, než tomu bylo na jaře 2022, nicméně dostatek zemního plynu a jeho přijatelná cena bude zásadní pro evropskou ekonomiku. První stanovisko prezentovala expertka na energetiku Lenka Kovačovská z MPO ČR, která uvedla, že se dařilo snižovat spotřeby plynu, konkrétně bylo od začátku října doposud spotřebováno o 20,6 % plynu méně oproti průměru předchozích tří let, což ve výsledku představuje úsporu 1,04 miliardy metrů krychlových plynu oproti předchozí topné sezóně. Druhé stanovisko představil zástupce generální ředitelky Bohuslav Čížek ze Svazu průmyslu a dopravy ČR. Ten dodal, že plyn i přes současnou krizi vnímá nadále jako jednu z klíčových částí energetického mixu pro zabezpečení energetických a technologických potřeb ČR v budoucnu. Proto je podle něj potřebné dokončit revizi pravidel pro trh se zemním plynem. První část diskuze uzavřela expertka na energetickou transformaci Veronika Murzynová z Centra pro dopravu a energetiku. Ta uvedla, že návrh reformy evropského trhu s elektrickou energií, lze považovat za správný krok směrem k evropské energetice založené na obnovitelných zdrojích.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality