KULATÝ STŮL: Reakce na americký zákon o snížení inflace

V pátek 28. dubna 2023 se uskuteční v Lichtenštejnském paláci a prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma reakce na americký zákon o snížení inflace. Debata se uskuteční od 9:00 do 12:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

V srpnu 2022 přijaly Spojené státy investiční balíček pro snížení inflace, tzv. Inflation Reduction Act (IRA). V rámci balíčku plánují Spojené státy podpořit klimatické a energetické projekty, zejména v oblasti zelených technologií. Na tento program je vyhrazeno minimálně 369 mld. dolarů po dobu příštích deseti let a investice do klimatických opatření se tak zvýší z 0,6 % HDP na 1,2 % HDP. Program však obsahuje některé silně protekcionistické elementy, které znepokojují americké obchodní partnery včetně EU. Daňové pobídky a dotace jsou poskytovány pouze firmám, které vyrábějí v Americe. Evropa se tak obává přesunu strategických průmyslových odvětví, jako je např. výroba elektromobilů, baterií či komponentů pro obnovitelné zdroje energie, do USA. Evropská komise proto představila plán pro rozvoj evropského zeleného průmyslu (Green Deal Industrial Plan), jehož konkrétní podoba bude předmětem živé diskuze mezi členskými státy, zejm. s ohledem na volbu nejvhodnější strategie pro udržení konkurenceschopnosti do budoucna, a to nejen v oblasti zelených technologií, ale i dalších strategických odvětví.

Otázky k prodiskutování na kulatém stole:

  1. Jaké dopady může mít IRA na transatlantické vztahy a volný obchod obecně a jakým způsobem by se EU měla snažit tyto vztahy aktivně formovat?
  2. Jak může EU zajistit konkurenceschopnost a posílit produktivitu svého průmyslu do budoucna a podpořit rozvoj zelených technologií vyráběných v EU?
  3. Jak se změny dotknou přímo ČR a jak by měla ČR v rámci EU postupovat, aby nezůstala v “zeleném závodě” pozadu? Na které konkrétní klimaticky neutrální (net-zero) sektory průmyslu by se měla ČR zaměřit?
KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality