Na zasedání ministrů a ministryň pro zemědělství byla potvrzena finanční pomoc státům zasaženým zvýšeným dovozem zemědělských komodit z Ukrajiny

Ministři a ministryně členských zemí EU zasedali v úterý 25. dubna v rámci Rady pro zemědělství a rybolov v Lucemburku. Na pořadu jednání byla certifikace pohlcování uhlíku, genomické techniky pro šlechtění rostlin, zvýšený dovoz zemědělských produktů z Ukrajiny, přísnější pravidla pro označování medu nebo společná zemědělská politika. Potvrzena byla příprava finanční pomoci sousedním zemím Ukrajiny ve výši 100 milionů EUR a případná finanční pomoc i ostatním státům EU nepřímo zasaženým zvýšeným dovozem ukrajinských zemědělských produktů. Českou republiku zastupoval na zasedání ministr zemědělství Zdeněk Nekula, který se mimo jiné pracovně sešel s komisařem pro zemědělství Stanislawem Wojciechowskim a s ministry zemědělství Slovenska a Polska, Samuelem Vlčanem a Robertem Telusem.

Pro Českou republiku byla zásadní diskuse o důsledcích zvýšeného dovozu zemědělských produktů z Ukrajiny do EU. Na tuto situaci některé členské státy během dubna reagovaly zavedením jednostranných ochranných opatření. Ministr Nekula však zdůraznil, že Česká republika upřednostňuje společné unijní řešení v souladu s principy jednotného trhu. Na svém Twitter účtu ministr vyjádřil myšlenku, že zákazy dovozu ukrajinských zemědělských komodit jsou výhodné především pro ruskou propagandu. Důležité je dle slov Nekuly, aby ukrajinské produkty mířily na své tradiční trhy, tedy zejména do Afriky a na Blízký východ.

Komise navíc potvrdila, že v současné době vede dialog s nejvíce zasaženými členskými státy a připravuje pro ně pomoc ve formě druhého balíčku finanční podpory ve výši 100 mil. EUR s možností národního kofinancování, dočasného omezení dovozu některých zemědělských komodit do států sousedících s Ukrajinou a také usnadnění transferu zboží. Komise také analyzuje možnosti finanční podpory i pro ostatní nepřímo zasažené státy.

Jsem rád, že Komise pomůže zemědělcům v nejvíce postižených zemích. Pana komisaře jsem upozornil na to, že sekundární dopady má aktuální situace i na země, které s Ukrajinou nemají společnou hranici, včetně České republiky. Podle pana komisaře připadá pro tyto země v úvahu využití zbývající části zemědělské rezervy do výše 250 milionů euro. Komise bude ještě posuzovat dopady na jednotlivá odvětví a země. My jsme samozřejmě připraveni poskytnout veškeré nutné podklady.

- český ministr zemědělství Nekula

 

Ministři a ministryně dále jednali o zřízení rámce Unie pro certifikaci pohlcování uhlíku, který by byl dobrovolný a měl by podpořit inovativní technologie pohlcování uhlíku, a zároveň tedy udržitelné hospodaření s uhlíkem. Dále se projednávaly genomické techniky přispívající k rozvoji biotechnologií a posílení odolnosti rostlin vůči chorobám. V neposlední řadě se jednání týkalo biohospodářství, aktuálních stavů strategických plánů společné zemědělské politiky a označování medu. Ten je totiž často falšován například používáním cukerných sirupů, přídatných látek a barviv. Státy tedy vyzvaly Komisi k přípravě řešení tohoto problému.

Autorka: Martina Wranová

Zdroj: Rada EU, Ministerstvo zemědělství ČR

Zdroj foto: Rada EU

Sdílet tento příspěvek