KULATÝ STŮL: Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál

V pátek 26. května 2023 se uskuteční v Lichtenštejnském paláci a prostřednictví­m online platformy Webex Teams další kulatý stůl Národní­ho konventu o Evropské unii, tentokrát na téma Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál. Debata se uskuteční od 9:00 do 12:00. O tématu budou diskutovat zástupci státní­ správy, vzdělávacího sektoru, podnikatelské sféry, sociální­ partneři a další­ pozvaní­ hosté. Odborným garantem tohoto kulatého stolu je Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Myšlenka vytvoření panevropské platformy pro diskuzi o tématech společného zájmu, která by sjednocovala členské státy EU s jejich sousedy, byla představena francouzským prezidentem Macronem v květnu 2022 a reagovala na geopolitické výzvy spojené s ruskou agresí na Ukrajině, ale i na zdlouhavou cestu některých zemí v rámci procesu rozšiřování EU. Česká republika se během svého předsednictví v Radě EU zhostila organizace prvního summitu v rámci nově vytvořeného formátu Evropského politického společenství (EPS), který se zabýval především bezpečnostněekonomickými tématy a vytvořil fórum pro citlivé politické diskuze. Úspěch prvního jednání pak stvrdilo i oznámení o navazujících vrcholových setkáních v Moldavsku, Španělsku a Velké Británii. V současnosti však stále panuje řada otázek ohledně dlouhodobého účelu, potenciálu, formátu i míry institucionalizace této nově vzniklé iniciativy.

Otázky k prodiskutování na kulatém stole:

  1. Jaký potenciál Evropské politické společenství nabízí a jak může doplnit již existující platformy a procesy?
  2. V jakých oblastech spolupráce má platforma největší potenciál a na jaké by se měla zaměřovat?
  3. Jaký formát a způsob fungování platformy by byl nejpřínosnější pro naplnění jejího účelu?

KULATÝ STŮL: Teritoriální rozměr vnitřního trhu v globální konkurenci

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality