SHRNUTÍ: Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál

V pátek 26. května proběhl kulatý stůl Národního konventu o EU, věnující se tématu „Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál.“ Debata se uskutečnila od 9:00 v prostorách Lichtenštejnského paláce a prostřednictvím online platformy Webex Teams. Diskuze se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor parlamentu, hospodářské, akademické a sociální sféry, zástupci evropských institucí a vybranými novináři. Odborným garantem tohoto stolu byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Debata Národního konventu o EU se zaměřila na tři diskuzní otázky:

  1. Jaký potenciál Evropské politické společenství nabízí a jak může doplnit již existující platformy a procesy?
  2. V jakých oblastech spolupráce má platforma největší potenciál a na jaké by se měla zaměřovat?
  3. Jaký formát a způsob fungování platformy by byl nejpřínosnější pro naplnění jejího účelu?

„Historie tohoto formátu není dlouhá, ale už od svého počátku nese nesmazatelnou českou stopu. První summit EPC se uskutečnil loni v říjnu zde na Pražském hradě a sklidil mezi účastníky pozitivní ohlas. Načasování dnešního kulatého stolu je více než příhodné, a to vzhledem k tomu, že nás příští týden v Kišiněvě čeká další setkání tohoto uskupení,“ uvedl Štěpán Černý, vrchní ředitel Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR.

Kulatým stolem provázel Žiga Faktor, vedoucí bruselské kanceláře Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM. Za garanta představila podkladový dokument Jana Juzová. Ta uvedla, že EPC se v otázce svého účelu a charakteru nachází na pomyslné křižovatce. Tvrdí, že navzdory výhodám, které jeho aktuální neformální povaha přináší, mohou absence institucionalizace a odmítání otevřeného propojení s EU představovat překážku pro dosažení konkrétních hmatatelných výsledků v rámci této platformy. Na ni navázala Petra Kuchyňková z Masarykovy univerzity, která dodala, že skutečnost, že se EPC schází v téměř „celoevropském“ formátu přispívá k určitému pocitu sounáležitosti, ale i spoluodpovědnosti za současné problémy a výzvy, které se více či méně dotýkají všech účastníků na evropském kontinentu. Podle Kuchyňkové existuje vzhledem k současným výzvám a problémům naléhavější potřeba pravidelnějších setkávání hlav států a vlád.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality