DOPORUČENÍ: Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Evropské politické společenství a jeho budoucí potenciál,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 3 doporučení:

  1. Evropské politické společenství se osvědčilo jako platforma pro neformální setkávání zástupců evropských zemí na nejvyšší úrovni a tento charakter EPS by měl být zachován i do budoucna. Přizvání zástupců mezinárodních organizací či dalších zemí ke konkrétním jednáním by mělo být umožněno, pokud by jejich účast měla výraznou přidanou hodnotu. EPS nemá konkurovat jiným organizacím v evropském prostoru ani nahrazovat integrační procesy jako je rozšiřování EU. Cenným přínosem EPS je jeho potenciál pro vytvoření prostoru k řešení sporů na nejvyšší politické úrovni, a to za zavřenými dveřmi.
  2. S ohledem na diskutovaná témata by měl být dále zachován flexibilní charakter EPS jako platformy, která reaguje na aktuální výzvy a vývoj s celoevropským významem. Stanovení témat by mělo nadále záležet na zemi, která summit aktuálně hostuje.
  3. Organizace summitů dvakrát ročně se jeví jako adekvátní a zároveň je pozitivním prvkem dosavadní střídání členských a nečlenských zemí EU, navíc s určitou geografickou diverzitou. Ačkoli EPS není přímo vázáno na Evropskou unii, do budoucna by instituce EU vzhledem ke svým kapacitám měly být připraveny poskytnout podporu hostujícím zemím v případě jejich zájmu a potřeby.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality