Carbon-Free Europe: přehled pokroku Evropy na cestě k uhlíkové neutralitě

Společnost Carbon-Free Europe (CFE) dnes vydala společně s Evolved Energy Research nejnovější roční perspektivu dekarbonizace, která poskytuje každoroční pohled na pokrok Evropy na cestě k uhlíkové neutralitě pomocí špičkových modelů energetických systémů a hodnotí poslední změny energetické politiky a technologické náklady.

Letošní analýza poskytuje vodítko k aktuálním předpisům EU, včetně Aktu o klimaticky neutrálním průmyslu, reformy trhu s elektřinou, národních energetických a klimatických plánů, investiční strategie pro průmyslový plán Green Deal a cílů do roku 2040. Výsledky naznačují směr, kterým se Evropa musí ubírat, aby dostála svým klimatickým závazkům.

Ruská invaze na Ukrajinu jen zdůraznila krizi dodávek energie a cen, která přichází v důsledku závislosti Evropy na fosilních palivech. Analýza CFE ukazuje, jak evropské programy Fit for 55 a REPowerEU položily základ pro ukončení dodávek ruského zemního plynu, a nastiňuje cestu k urychlení energetického přechodu a k zajištění energetické soběstačnosti Evropy.

Klíčové poznatky

1. Ukrajina se může stát jedinečným dodavatelem čisté elektřiny i vodíku pro zbytek Evropy a do roku 2050 přidá téměř 100 GW nové větrné a solární energie, což představuje téměř 20 % současné obnovitelné kapacity EU.

2. EU bude muset v bezprecedentním tempu vybudovat novou infrastrukturu – elektrické sítě, vodíkové potrubí a potrubí pro CO2 – aby udržela hospodářství čisté energie, což vyžaduje rychlejší zadávání, povolování a financování projektů.

3. Je nezbytné, aby EU usnadnila krátkodobé financování a podporu výzkumu a vývoje inovativních technologií, nezbytných pro dlouhodobou dekarbonizaci.

4. Podpora flexibility (např. prostřednictvím reformy trhu s elektřinou a úpravy sazeb tak, aby zohledňovaly náklady celého systému) je zásadní pro spolehlivý a cenově dostupný provoz čisté energetické sítě.

5. Některé země maximálně využijí svůj potenciál obnovitelných zdrojů, čímž podtrhují důležitost dlouhodobého plánování s ohledem na omezenost zdrojů a dostupnost půdy.

„Výroční výhled dekarbonizace od Carbon-Free Europe zdůrazňuje, že Evropa je schopna splnit své klimatické i energetické cíle, aniž by se přes současnou energetickou a nákladovou krizi vracela k fosilním palivům.“

Lindsey Walter, spoluzakladatelka Carbon-Free Europe

„Účinná a efektivní cesta k čisté nule do roku 2050 bude spočívat na vyvážení krátkodobého a dlouhodobého strategického plánování v EU,“ řekla hlavní výzkumná poradkyně CFE Isabelle Chan. „Protože země pracují na začlenění nových klimatických cílů do svých revizí Národního energeticko-klimatického plánu (NECP), jako je balíček Fit for 55 a REPowerEU, musí vzít v úvahu i potenciál a kvalitu obnovitelných zdrojů, společenské překážky, omezení ve využívání půdy a přeshraniční toky energie mezi sousedními regiony, aby mohly být úspěšné. Nejnovější analytický model Carbon-Free Europe zdůrazňuje důležitost tohoto přístupu a popisuje kroky, které musí evropští vůdci v oblasti klimatu podniknout, aby dokázali čelit této výzvě.“

Vloni vydala Carbon-Free Europe své první modely energetických systémů, jež ukázaly pět různých cest pro EU a Spojené království, jak splnit své závazky nulových emisí do roku 2050.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek