DOPORUČENÍ: Přezkum správy ekonomických záležitostí

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o tématu „Přezkum správy ekonomických záležitostí,“ jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí, neziskového sektoru a akademickými pracovníky.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 3 doporučení:

  1. Je třeba se nadále aktivně zapojovat do tvorby konečné podoby rámce tak, aby co nejlépe odrážel pozici ČR. Prioritním zájmem je mít spolehlivá, transparentní a závazná fiskální pravidla, která musí obsahovat solidní záruky pro dostatečné snížení dluhu.
  2. Prvky, které představuje stávající návrh směrem k individuálnímu přístupu k vysoce zadluženým zemím, spíše představují rizika pro směřování k fiskální konsolidaci. Mají také potenciál otevřít prostor pro kreativní účetnictví členských zemí. V tomto ohledu se
    doporučuje postupovat tak, aby byla zmíněná rizika eliminována, a nemohla oslabit robustnost rámce a vymahatelnost pravidel.
  3. V případě, že by došlo k posílení Evropské fiskální rady a posílení spolupráce s radami členských států EU, je nutno zvažovat dopady na Národní rozpočtovou radu jako takovou. Specifickým doporučením je dbát na dobrý přístup NRR k datům MFČR, aby vyhodnocování
    fiskální odpovědnosti bylo pokud možno co nejpřesnější.

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality