Mládežnické organizace v ČR se mohou do konce září přihlásit do nové Sítě dunajských mládežnických organizací (DYON)

Cílem makroregionální Strategie EU pro Podunají (Podunajská strategie, EUSDR) je mimo jiné prohloubit spolupráci na konkrétních projektech mezi různými aktéry soukromého i veřejného sektoru v zúčastněných státech.

S cílem zapojit mladé lidi na všech úrovních EUSDR rozhodla pracovní skupina pro Radu mládeže pro Podunají (Danube Youth Council) o zřízení Sítě dunajských mládežnických organizací. Je otevřená pro všechny mládežnické organizace v podunajském regionu a stane se platformou pro jejich vzájemnou spolupráci.

Mládežnické organizace či obecně organizace, které se věnují mladým lidem z různých odvětví, mohou svůj zájem o vstup do této iniciativy projevit prostřednictvím vyplnění online dotazníku na webových stránkách EUSDR.

Upozorňujeme, že dotazník je prozatím nezávazným vyjádřením zájmu o účast v tomto projektu. Další aktivity týkající se zřízení Sítě dunajských mládežnických organizací budou blíže specifikovány na podzim tohoto roku v rámci rakouského předsednictví EUSDR.

Zdroj: EUSDR

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality