Debata o přijetí eura

V pátek 1. března se v prostorách Vysoké školy evropských a regionálních studií (VŠERS) uskutečnila debata s ministrem pro evropské záležitosti, Martinem Dvořákem.

Akci, jejímž tématem bylo přijetí eura v České republice, zahájil rektor VŠERS, Jiří Dušek. Ministr Dvořák ve svém úvodním příspěvku shrnul aktuální situaci ohledně přijetí eura v ČR a přítomným posluchačům vysvětlil svůj postoj k tomuto tématu. Připomněl také, že k přijetí eura jsme se zavázali svým vstupem do Evropské unie v roce 2004.

Debata se následně týkala nejen výhod a nevýhod přijetí eura, ale také praktických kroků zavedení eura a postoje českých občanů k otázce přijetí společné měny EU. V rámci debaty se účastníci zajímali i o další témata, jako jsou například bezpečnost v Evropě nebo role a budoucí směřování České republiky v EU.

V závěru akce posluchači hlasovali, zda jsou pro přijetí eura v České republice. Rozhodně pro nebo spíše pro se vyjádřilo 55 % účastníků, 45 % přítomných bylo rozhodně proti nebo spíše proti přijetí eura v ČR.

Sdílet tento příspěvek