Pomoc některým velkým zemědělcům v ČR z let 2017 a 2018 porušuje dle Komise pravidla EU

Evropská komise dospěla k závěru, že investiční podpora poskytnutá Českou republikou v letech 2017 a 2018 některým velkým českým zemědělským podnikům není v souladu s pravidly Evropské unie pro státní podporu. Česko tak podle ní musí zajistit vrácení této podpory. Komise o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Jména firem ani informace o rozsahu podpory sdělení Komise neobsahuje.

Podpora byla poskytnuta na investice do zavlažování a restrukturalizace sadů. Komise zahájila její hloubkové šetření v roce 2021. Zjistila, že někteří příjemci byli českými úřady chybně identifikováni jako malé a střední podniky, ačkoli byli ve skutečnosti velkými firmami. Podpora přitom byla určena pouze malým a středním podnikům.

Česká republika má nyní zajistit navrácení podpory porušující pravidla spolu s úroky. Měla by identifikovat všechny velké společnosti, které podporu obdržely v rozporu s pravidly, a stanovit částku, která má být vrácena.

„Celková částka podpory, která má být navrácena, proto v této fázi není známa,“ uvedla Komise. Upozornila, že pravidla EU požadují bezodkladné vrácení podpory s cílem odstranit narušení hospodářské soutěže.

Zdroj: ČTK
Foto: Unsplash

Sdílet tento příspěvek