Přednášky se zaměřením na fondy EU pro studenty středních škol

Fondy EU aneb politika hospodářské a sociální soudržnosti EU

Workshop řeší následující otázky:

  • Co je to kohezní politika, politika soudržnosti či víceletý finanční rámec?
  • Jaké jsou fondy EU, k čemu slouží a jak funguje čerpání dotací z evropského rozpočtu?
  • Co je to operační program nebo výzva pro podání projektů?

Druhá část workshopu se zaměřuje na konkrétní příklady projektů spolufinancovaných fondy EU. Studenti si mohou sami vyzkoušet práci projektového manažera a vymyslet vlastní projekt.

Fondy EU v praxi s exkurzí

Obsahem workshopu je objasnění fungování fondů EU a jak tyto fondy pomáhají v ČR. Na vybraných projektech realizovaných v Plzeňském kraji jsou ukázány příklady z praxe. Tuto přednášku je možné absolvovat v rámci exkurze v předem domluveném projektu spolufinancovaným fondy EU.

Fondy EU v praxi a projektování

Obsahem workshopu je objasnění fungování fondů EU a jak tyto fondy pomáhají v ČR. Na vybraných projektech realizovaných v Plzeňském kraji jsou ukázány příklady z praxe. Stěžejní částí workshopu je projektování, kdy si studenti sami vyzkouší vytvořit projekt.

Workshop k soutěži Navrhni projekt

Soutěž Navrhni projekt organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Je určena pro studenty SŠ a jejich pedagogy, ve které si mohou zkusit sestavit svůj projekt. Studenti tak mají za úkol zamyslet se nad tím, jak vylepšit život v daném regionu a vyzkoušet si práci projektového manažera. Více informací k soutěži a k proběhlým ročníkům jsou uvedeny na stránkách Navrhniprojekt.cz.

Sdílet tento příspěvek