Archiv

Reforma organizace společného trhu s vínem

23.05.2008 Euroskop 29. dubna 2008 Rada ministrů formálně přijala re­formu společného trhu s vínem. Ke kompromisní společné pozici dospěla Rada po dlouhých jednáních již v prosinci 2007, ke konečnému schválení však bylo třeba konfrontovat výslednou podobu reformy ještě s eventuelními…

Vnější obchodní vztahy v lednu 2020

00.00.0000 Euroskop EU chce posílit celosvětová pravidla upravující průmyslové subvence, Výbor INTA schválil dohodu o volném obchodu s Vietnamem EU společně s USA a Japonskem chce posilovat stávající pravidla týkající se průmyslových subvencí Obchodní dohoda EU – Vietnam má odstranit…