Publikace Zábavně o Evropě

Projekt Euroskopu „Zábavně o Evropě“ slouží publiku nejen jako zdroj pro zlepšení nálady, ale i jako zdroj zábavných učebních materiálů pro děti i dospělé. Do této chvíle měl pouze elektronickou podobu a mohli jste jej vidět na sociálních sítích a webových stránkách Euroskopu. Nyní Vám s radostí představujeme tištěnou publikaci Euroskopu „Zábavně o Evropě“ a doufáme, že Vám přiblíží fakta o Evropské unii a celé Evropě přívětivou a hravou formou. Přijďte si pro výtisk publikace do jednoho z regionálních Eurocenter.

Elektronická verze publikace Zábavně o Evropě

Správná řešení kvízů, křížovek a skrývaček

Zábavně o Evropě

Zábavně o Evropě

Euroskop.cz

Odpovědné redaktorky: Marie Bydžovská, Kristina Kollertová

Korektor: Petr Pospíšil

Námět, grafické zpracování, ilustrace: Kristina Kollertová

Texty:

Kvízy, Evropské Velikonoce, Evropské Vánoce: Kristina Kollertová

Křížovky: Petr Pospíšil, David Březina, Lucie Nalejvačová, Kristina Kollertová

Skrývačky: Kristina Hubáčková


Vydal Úřad vlády České republiky v Praze roku 2021

se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1


První vydání. Počet stran 58


Vytiskla Tiskárna Ministerstva vnitra

Bartůňkova 4, 149 01 Praha 11


www.euroskop.cz

www.uradvlady.cz


Texty byly redakčně upraveny. Publikace je neprodejná. Informace uvedeny ve stavu k říjnu 2021.

Autor: Euroskop, Kristina Kollertová