Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2010

05.08.2010 Euroskop Komise otevřela veřejnou konzultaci na téma ochrany práv obětí zločinu a násilí, Komise předložila návrh směrnice o právu na informace v trestním řízení, Komise zveřejnila sdělení týkající se…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2010

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2010

02.07.2010 Euroskop Rada schválila posílenou spolupráci v oblasti rozvodového práva s přeshraničním prvkemRada schválila posílenou spolupráci v oblasti rozvodového práva s přeshraničním prvkemNávrh nařízení Rady (EU), kterým se zavádí posílená…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2010

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2010

04.06.2010 Euroskop Komise zveřejnila akční plán pro ochranu nezletilých migrantů přicházejících do EU bez doprovodu, Komise navrhuje bezvízové cestování do EU pro občany Albánie a Bosny a HercegovinyKomise zveřejnila akční…

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2010

Mezinárodní ochrana osob třetích zemí a jednotné azylové řízení

31.10.2009 Euroskop Komise 21. října 2009 přijala dva legislativní návrhy na změnu dvou existujících právních nástrojů společného evropského azylového systému. Jedná se o návrh směrnice o minimálních normách a postavení…

Pokračovat ve čteníMezinárodní ochrana osob třetích zemí a jednotné azylové řízení

Zjednodušení dědického řízení mezinárodního rozměru v EU

23.10.2009 Euroskop Komise 14. října 2009 předložila návrh nařízení, jehož cílem je významně zjednodušit dědické řízení mezinárodního rozměru v EU.Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the…

Pokračovat ve čteníZjednodušení dědického řízení mezinárodního rozměru v EU

Balík návrhů proti těžké kriminalitě a terorismu

20.09.2009 Euroskop Komise zveřejnila dne 10. září 2009 dva legislativní návrhy bojující proti těžké kriminalitě a terorismu. Trestním orgánům má být do budoucna ulehčen přístup k otiskům prstů hledaných osob.Proposal…

Pokračovat ve čteníBalík návrhů proti těžké kriminalitě a terorismu

SPECIÁL: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v letech 2004–2009

15.09.2009 Euroskop Spolupráce v oblasti justice, policie, politiky azylové, vízové a přistěhovalecké se postupně začleňovala do agendy Evropské unie po podpisu Maastrichtské smlouvy. O budování prostoru svobody, bezpečnosti a práva…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v letech 2004–2009

AKTUALIZACE: Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

07.07.2009 Euroskop Směrnice stanovující postih za zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem byla uveřejněna v Úředním věstníku EU 30. června 2009 a vstoupí v platnost dvacet dní poté.Směrnice Evropského parlamentu a…

Pokračovat ve čteníAKTUALIZACE: Zaměstnávání pracovníků s nelegálním pobytem

Revize nařízení Brusel I

07.07.2009 Euroskop Komise 21. dubna 2009 zveřejnila zelenou knihu o posouzení nařízení č. 2001/44 o výkonu a uznávání soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, známého v odborných kruzích také…

Pokračovat ve čteníRevize nařízení Brusel I

SPECIÁL: Doprava v letech 2004–2009

29.05.2009 Euroskop Doprava, nebo lépe řečeno dopravní politika Evropské unie coby jedna z oblastí, jimž se Společenství věnuje již více než půlstoletí, zaznamenala v letech 2004-2009 poměrně dynamický vývoj. Ten…

Pokračovat ve čteníSPECIÁL: Doprava v letech 2004–2009