Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2023

EU pokračuje v pomoci Africe, Komise a Rada posíly bilaterální vztahy se Severní Makedonií, EU pomáhá po zemětřesení v Sýrii a Turecku, Rada zmocnila členské státy k ratifikaci mezinárodní dohody o přístupu k elektronickým důkazům, EU zahájila civilní misi, která má přispět ke stabilitě v pohraničních oblastech Arménie, EU podporuje oblast Velkých jezer, EU uvalila další omezující opatření vůči osobám a subjektům odpovědným za porušování lidských práv v Íránu, Rada požádala EP o souhlas s uzavřením Istanbulské úmluvy, EU pozměnila stávající omezující opatření vůči Sýrii, Rada prodloužila platnost seznamu teroristů vedeného EU, EU prodloužila o 1 rok platnost omezujících opatření v souvislosti s represivními události v Bělorusku

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v únoru 2023

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2023

EU prodloužila platnost sankcí vůči Rusku a vydává Ukrajině 1. část balíku MFA+ ve výši 3 mld. €, EU přijala další omezující opatření proti porušování lidských práv v Íránu, EU zřídila civilní misi v Arménii, Komise přijímá opatření na ochranu před rizikem radikalizace a náboru extremistů na internetu

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v lednu 2023

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2022

ouvislosti s děním v Íránu a KLDR, Komise navrhuje nová pravidla na posílení využívání API, Komise předkládá dodatečná restriktivní i podpůrná opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině, Komise zveřejňuje 5. zprávu o monitoringu bezvízového režimu EU, Komise navrhuje akční plán pro západní Balkán v oblasti migrace, Platnost omezujících opatření EU byla prodloužena o další rok, Komise podpoří demokratické aspirace v Bělorusku 25 mil. €, EU přijala nový program na podporu hraniční správy s Tureckem, Rada se dohodla na navýšení stropu pro EPF v roce 2023

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v prosinci 2022

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2022

Komise navrhuje další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině, EU navrhuje opatření ke zlepšení a zrychlení přeshraničního pohybu ozbrojených sil, Bulharsko, Rumunsko a Chorvatsko jsou připravený plně se účastnit schengenského prostoru, EU uložila další omezující opatření v souvislosti s používáním chemických zbraní, Instituce se dohodly na posílení bezpečné komunikace novým družicovým systémem, Rada schválila zahájení jednání se 4 partnery ze západního Balkánu o spolupráci s agenturou Frontex, Albánie se připojila k mechanismu EU pro civilní ochranu, Komise zveřejnila poslední zprávu o pokroku Rumunska v boji proti korupci, Komise navrhuje akční plán pro centrální Středomoří

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v listopadu 2022

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2022

EU přijala další preventivní a asistenční opatření v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, EU přijala další preventivní a asistenční opatření v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, Komise navrhuje aktualizovat pravidla pro pro zvýšení bezpečnosti a usnadnění legálního obchodu s palnými zbraněmi, EU prodloužila omezující opatření proti ISIL (Dá’iš) a al-Kajdě

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v říjnu 2022

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2022

EU přijala opatření v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, Rada prodloužila platnost seznamu teroristů vedeného EU o dalších 6 měsíců, Rada schválila závěry o posílení angažovanosti EU a její schopnosti reagovat

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v červenci 2022

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2022

EU přijala další restriktivní a podpůrná opatření v souvislosti s ruskou agresí vůči Ukrajině, EU přijala další soubor omezujících opatření v souvislosti s vnitřními represemi v Bělorusku, Rada přijala závěry na podporu nových opatření na ochranu občanů EU před terorismem, Rada přijala mandát k jednání o posílení úlohy agentury EU pro drogy, Rada přijala 2 obecné přístupy a 1 doporučení s cílem zlepšit operativní policejní spolupráci a výměnu informací, Rada prosazuje další opatření na ochranu novinářů a pracovníků sdělovacích prostředků, Rada požádala EP o souhlas se zařazením porušování sankcí na seznam trestných činů EU

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v červnu 2022

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2022

Rada chce posílit mandát Eurojust, EU přijala další podpůrná opatření na finanční a ekonomickou pomoc v souvislosti s podporou Ukrajiny, Rada prodloužila sankční režimy a rozšířila sankční seznam

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v květnu 2022

Spravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2022

EU schválila finanční pomoc a přijala další opatření v souvislosti s válkou na Ukrajině, Komise navrhuje digitalizaci procesu udělování schengenských víz, Komise navrhuje posílení mandátu agentury Eurojustu, Rada přijala posílená mandát pro agenturu EU pro základní práva

Pokračovat ve čteníSpravedlnost, svoboda a bezpečnost v dubnu 2022