Načítám Akce

« Všechny Akce

  • akce již proběhla.

Z pohádky do pohádky po zemích EU

7. června, 2023 | 08:00 - 17:00

ZAHRANIČÍ A BEZPEČNOST

Spojené státy mexické jsou rychle rostoucí ekonomikou těžící především ze své velikosti a sousedstvím jak s USAm, tak se státy Latinské Ameriky. Růst HDP v posledních letech činil až 3,9 %, nicméně v roce 2015 byl zaznamenán poměrně velký pokles. Výrazněji by v budoucnu mohl klesat růst cen, taktéž úroveň nezaměstnanosti se dlouhodobě pohybuje pod hranicí 5 %.

Mexiko je členem významných mezinárodních organizací jako např. OSN, IMF, WTO či OECD, z dalších organizací lze dále zmínit členství v Evropské bance pro obnovu a rozvoj (EBRD), Severoamerické zóně volného obchodu (NAFTA) či Latinskoamerické asociaci pro integraci (LAIA). Seznam všech organizací, jejichž je Mexiko členem, lze nalézt např. zde.

Historie a vývoj vztahů


Historicky prvním podepsaným dokumentem mezi ES a Mexikem byla Dohoda o obchodní a hospodářské spolupráci z roku 1975, nicméně její zaměření se týkalo spíše rozvojové pomoci. V roce 1991 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci.

Významný posun spolupráce EU a Mexika přinesla Dohoda o ekonomickém partnerství a politické koordinaci a kooperaci, která byla uzavřena v roce 1997 a v platnost vstoupila v roce 2000 (plné znění dohody zde). Tato Dohoda mj. ustanovila mezi Mexikem a EU zónu volného obchodu, což vedlo k zintenzivnění obchodní výměny. V roce 2008 se Mexiko stalo Strategickým partnerem EU.

Z tohoto partnerství pak v roce 2010 vzešel Společný plán, který zahrnuje všechny aspekty spolupráce na bilaterální či multilaterální úrovni (plné znění Společného plánu zde). Společný výbor se schází každý rok, na nejvyšší politické úrovni se schází tzv. Společná rada a to minimálně jednou za dva roky.

EU je v Mexiku dále přítomna pomocí programu rozvojové pomoci EuropeAid. V programovacím období 2007 – 2013 v něm bylo pro Mexiko vyčleněno celkem 55 milionů EUR, které jsou soustředěny na tři prioritní oblasti:

  • Sociální koheze a diskuze nad jednotlivými politikami
  • Podpora udržitelné hospodářství a konkurenceschopnosti
  • Vzdělání a kultura

Obchodní vztahy


Obchodní výměnu mezi EU a Mexikem lze z pohledu EU charakterizovat co do výše objemu obchodu jako nevýznamnou, ale do budoucna velice ambiciózní. Mexiko představuje pro EU až 13. nejdůležitějšího obchodního partnera s podílem pouhých 1,6 % na celkovém obchodu EU. Nicméně lze zaznamenat stabilní růst obchodní výměny, která od roku 2008 posiluje průměrným tempem 7,1 % ročně, přičemž rychlejší nárůst lze sledovat u importu mexického zboží.

Naopak EU je pro Mexiko třetím nejvýznamnějším trhem (nejintenzivnější vztahy má Mexiko pochopitelně s USA, které se na celkovém mexickém obchodu podílí více jak 60 %, a dále pak s Čínou). Nejčastějším exportním artiklem Mexika v obchodu s EU jsou stroje a dopravní prostředky následované minerálními palivy a mazivy. Mexiko nejčastěji dováží z EU kromě strojů a dopravních prostředků také chemické produkty.

Přehledné statistiky obchodní výměny mezi EU a Mexikem zde.

Výzvy do budoucna


Vzhledem k úspěšné spolupráci v rámci obchodních vztahů probíhají od roku 2016 jednání ohledně dohody o volném obchodu. Dále se tak Mexiko a EU v rámci své spolupráce soustředí na sociální témata, kde např. byla představena touha obou celků posílit bilaterální kooperaci v oblasti respektování lidských práv.

Více k současným tématům spolupráce zde.

Autor: CDK, září 2018

Podrobnosti

Datum:
7. června, 2023
Čas:
08:00 - 17:00
Rubrika Akce:
Štítky Akce:
,