ZAHRANIČÍ A BEZPEČNOST

Stálá strukturovaná spolupráce PESCO

V prosinci 2017 rozhodli představitelé 23 unijních členských zemí o aktivaci stálého rámce pro užší spolupráci v obraně a bezpečnosti. Posílená
spolupráce v těchto oblastech, označovaná jako „Stálá strukturovaná spolupráce“ (anglicky „Permanent Structured Cooperation“, zkráceně „PESCO“)
umožní společný, lépe synchronizovaný rozvoj obranných schopností zúčastněných států a větší investice do společných projektů. Povede to k
navýšení operační připravenosti a příspěvku členských států bezpečnosti a obraně Evropy.

V rámci stálé strukturované spolupráce členské státy navrhují projekty, které mohou napomoci posílení evropských obranných schopností. Rada schvaluje
projekty, které jsou v rámci PESCO realizovány. Kromě navrhující země, která je od schválení Radou zodpovědná za vedení a realizaci projektu, se
jednotlivých projektů účastní, na základě svého dobrovolného rozhodnutí, i další členské státy. Různých projektů PESCO se tak účastní různé státy,
přičemž státy se mohou zapojit do libovolného množství projektů. Obecně se do stálé strukturované spolupráce rozhodlo zapojit 25 z 28 členských zemí Unie. Nezapojily se pouze Malta, Dánsko a Velká Británie.

Níže uvádíme seznam dosud schválených projektů PESCO. Kliknutím na název projektu si zobrazíte podrobný článek o daném projektu.

Projekty stálé strukturované spolupráce PESCO schválené v první vlně (březen 2018):

1. Vojenská mobilita (Military mobility)
2. Evropské lékařské velitelství (European Medical Command)
3. Středisko pro výcvikové mise EU (European Union Training Mission Competence Centre, EU TMCC)
4. Kybernetické týmy rychlé reakce CRRTs (Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security)
5. Platforma pro sdílení informací o kybernetických hrozbách (Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform)
6. Evropské zabezpečené softwarové rádio ESSOR (European Secure Software defined Radio)
7. Evropský logistický uzel (Network of logistic Hubs in Europe and support to Operations)
8. Vývoj obrněných bojových vozidel (Armoured Infantry Fighting Vehicle / Light Armoured Vehicle)
9. Operační středisko pro reakci na krize (EUFOR Crisis Response Operation Core, EUFOR CROC)
10. Systém strategického velení a řízení pro mise SBOP (Strategic Command and Control System for CSDP Missions and Operations)
11. Nepřímá palebná podpora EuroArtillery (Indirect Fire Support EuroArtillery)
12. Soubor vojenských schopností pro pomoc při katastrofách (Deployable Military Disaster Relief Capability Package)
13. Energetické zabezpečení operací (Energy Operational Function, EOF)
14. Výcvikové certifikační středisko pro evropské armády (European Training Certification Centre for European Armies)
15. Námořní systémy pro protiminová opatření (Maritime semi-Autonomous Systems for Mine Countermeasures, MAS MCM)
16. Kontrola a ochrana přístavů a pobřeží (Harbour and Maritime Surveillance and Protection, HARMSPRO)
17. Modernizace systému námořního sledování (Upgrade of Maritime Surveillance)

Projekty stálé strukturované spolupráce PESCO schválené ve druhé vlně (listopad 2018):

1. Schopnosti a interoperabilita elektronického boje (Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future Joint Intelligence,  Surveillance and Reconnaisance – JISR – Cooperation)
2. Integrované bezpilotní pozemní systémy (Integrated Unmanned Ground System, UGS)
3. Dálkově řízené bezpilotní letecké prostředky (European Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft Systems,
MALE RPAS – Eurodrone) 
4. Systém obrany proti bezpilotním vzdušným prostředkům (Counter Unmanned Aerial System, C-UAS)
5. Sdílení vojenských základen (Co-basing)
6. Cvičení posádek helikoptér (Helicopter Hot and High Training, H3 Training)
7. Společné zpravodajské výcvikové středisko EU (Joint EU Intelligence School)
8. Zkušební a hodnotící středisko EU (EU Test and Evaluation Centres)
9. Nová generace vojenských raketových systémů (EU Beyond Lind of Sight – BLOS – Land Battlefield Missile Systems)
10. Balíček schopností pro zásahy pod vodou (Deployable Modular Underwater Intervention Capability Package, Divepack)
11. Vývoj útočného vrtulníku TIGER Mark III (European Attack Helicopters TIGER Mark III)
12. Monitorování a ochrana před zbraněmi hromadného ničení (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear – CBRN – Surveillance as a Service, CBRN SaaS) 
13. Geografická, meteorologická a hydrologická podpora misí EU (Geo-meteorological and Oceanographic – GeoMETOC – Support Coordination Element, GMSCE) 
14. Letecké systémy do vyšších sfér atmosféry (European High Atmosphere Airship Platform – EHAAP – Persistent Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – ISR – Capability) 
15. Velitelské stanoviště pro malé operace speciálních jednotek (One Deployable Special Operations Forces – SOF – Tactical Command and Control – C2 – Command Post – CP – for Small Joint Operations (SJO) – (SOCC) for SJO
16. Radionavigační systém EU (EU Radio Navigation Solution, EURAS)
17. Vesmírná monitorovací síť pro vojenské využití (European Military Space Surveillance Awareness Network, EU-SSA-N)

Projekty stálé strukturované spolupráce PESCO schválené ve třetí vlně (listopad 2019):

1. Zdravotnické výcvikové centrum zvláštních operačních sil (Special Operations Forces Medical Training Centre, SMTC)
2. Kybernetická akademie a centrum inovací EU (EU Cyber Academia and Innovation Hub, EU CAIH)
3. Obranný trénink v oblasti chemických, biologických, radiologických a jaderných zbraní (CBRN Defence Training Range, CBRNDTR)
4. Síť potápěčských center Evropské unie (European Union Network of Diving Centres)
5. Integrované evropské společné výcvikové a simulační centrum (Integrated European Joint Training and Simulation Centre, EUROSIM)
6. Včasné varování a zachycení vesmírným dohledem TheatER (Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance,
TWISTER)
7. Materiály a součástky pro technologickou konkurenceschopnost EU (Materials and components for technological EU competitiveness, MAC-EU)
8. Společné bojové schopnosti EU (EU Collaborative Warfare Capabilities)
9. Evropský systém architektury pro globální aplikaci systémů dálkově pilotovaných vzdušných prostředků (European Global RPAS Insertion Architecture Systems)
10. Námořní protiponorkový systém bez lidské obsluhy (Maritime Unmanned Anti-Submarine System, MUSAS)
11. Evropská hlídková korveta (European Patrol Corvette, EPC)
12. Vzdušný elektronický útok (Airborne Electronic Attack, AEA)
13. Kybernetické a informační doménové koordinační centrum (Cyber and Information Domain Coordination Center, CIDCC)

Klíčovou institucí EU, která v pravidelných intervalech přijímá rozhodnutí o časovém rámci realizace stávajících projektů a schvaluje projekty nové, je Rada EU. Kromě ní je zřízen i zvláštní Sekretariát PESCO, jenž se zabývá administrací jednotlivých projektů. Sekretariát PESCO je provozován společně Evropskou
službou pro vnější činnost a Evropskou obrannou agenturou. 

Rada EU v listopadu 2020 stanovila obecné podmínky, za nichž by mohly být země mimo EU výjimečně přizvány k účasti na jednotlivých projektech PESCO. Prostřednictvím rozhodnutí mohou být k účasti přizvány třetí státy, které mohou danému projektu PESCO přinést přidanou hodnotu, pokud splní řadu politických, věcných a právních podmínek.

Projekty stálé strukturované spolupráce PESCO schválené ve čtvrté vlně (listopad 2021):

1. Strategická letecká přeprava nadrozměrných nákladů (Strategic Air Transport for Outsized Cargo, SATOC)
2. Poloautonomní hladinové plavidlo střední velikosti (Medium size Semi-Autonomous Surface Vehicle, M-SASV)
3. Příští generace malých dálkově řízených vzdušných prostředků RPAS (Next Generation Small RPAS, NGSR)
4. Obrana kosmických prostředků (Defence of Space Assets, DoSA)
5. Budoucí taktický přepravní letoun střední velikosti (Future Medium-size Tactical Cargo, FMTC)
6. Dokovací stanice pro robotové bezpilotní prostředky (Rotorcraft Docking Station for Drones)
7. Malé škálovatelné zbraně (Small Scalable Weapons, SSW)
8. Vzdušné síly pro vzdušné systémy (Air Power)
9. Simulační a testovací středisko pro hlavní bojové tanky (Main Battle Tank Simulation and Testing Center, MBT-SIMTEC)
10. Vojenské partnerství EU (EU Military Partnership, EU MilPart)
11. Platforma pro sdílení a výměnu satelitních snímků z vládních zdrojů (Common Hub for Governmental Imagery, CoHGI)
12. Automatizované modelování, identifikace a posuzování škod v zastavěném terénu (Automated Modelling, Identification and Damage Assessment of Urban Terrain, AMIDA-UT)
13. Propojené kybernetické polygony (Cyber Ranges Federations, CRF)
14. Základní prvky evropského doprovodu (Essential Elements of European Escort, 4EI

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop;