ČR A EU

Předsednictví ČR a EU 2009

Česká republika se předsednictví v Radě EU ujala 1. ledna 2009. Přípravu českého předsednictví koordinoval Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti při Úřadu vlády, který vedl vicepremiér Alexandr Vondra.

Česká republika byla po Slovinsku teprve druhým „novým“ členským státem, který měl možnost řídit Radu Evropské unie. České předsednictví také „vyšlo“ na výročí 20 let od pádu železné opony a páté výročí historicky největšího rozšíření EU, jehož součástí byla i Česká republika.

Šestiměsíční české předsednictví tvořilo součást 18 měsíčního předsednického „tria“ Francie, České republiky a Švédska – Praha tak 1. ledna 2009 převzala předsednictví od Paříže a 30. června 2009 ho předala do Stockholmu.

Země tria od roku 2007 předkládají vedle svého šestiměsíčního programu také 18měsíční společný program, který je výsledkem vzájemných konzultací a vyjednávání. Program tria Francie, Česká republika a Švédsko byl formálně přijat v červnu 2008. Po drobných úpravách byl zveřejněn na stránkách francouzského předsednictví na počátku července 2008.

Priority českého předsednictví


Každý stát rovněž od roku 1983 představuje svůj šestiměsíční program v Radě EU. Český premiér Mirek Topolánek a vicepremiér Alexandr Vondra priority a pracovní program českého předsednictví představili 6. ledna 2009 v Praze.

Oblasti, kterým chtěla České republika v době předsednictví věnovat zvýšenou pozornost, se začaly formulovat už v roce 2007. Okruhy a cíle předsednictví shrnoval dokument z října 2007 s názvem Prioritní oblasti předsednictví ČR v Radě EU 2009. Patřily mezi ně energetika, orientace na východní Evropu nebo volba nových evropských úřadů.

Klíčovými prioritami byly tři „E“: ekonomika, energetika a Evropa ve světě. Mottem českého předsednictví bylo „Evropa bez bariér“.

Topolánek, Vondra v Evropském parlamentu
Premiér Mirek Topolánek a vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra v Evropském parlamentu, kde v lednu 2009 představili priority českého předsednictví EU. (foto: Evropský parlament)


V oblasti ekonomiky si Česká republika dala za cíl úspěšně stabilizovat hospodářskou situaci po finanční krizi. Zárukou úspěšného společného postupu proti rekordnímu hospodářskému poklesu bylo odmítnutí protekcionismu a podíl všech členských států na stabilizaci ekonomiky.

Do priority energetiky spadá kromě bezpečnosti i ochrana klimatu. Předmětem jednání se stal vývoj efektivnějších technologií a úspora energie. Důležitou roli hrál i projekt tzv. Jižního koridoru, který měl umožnit diverzifikaci dodávek energií.

Na mezinárodní úrovni se Česká republika ujala Východního partnerství, které má rozvíjet vztahy Unie s východními sousedy. K významným událostem patří i sbližování Evropské unie s USA a setkání lídrů sedmadvacítky s novým prezidentem Barackem Obamou.

Důležitou prioritou bylo i rozšiřování EU o další členské země. Česká republika se angažovala především vůči státům západního Balkánu. Přes počáteční pozastavení přístupových rozhovorů s Chorvatskem, se uskutečnily v tomto regionu důležité kroky vstříc hlubší evropské integraci. České předsednictví postoupilo přihlášku Černé Hory k dalšímu jednání a registrovalo také nového zájemce, Albánii. Dále se pak vyvíjela jednání s Tureckem.

České předsednictví EU v číslech

 • 1,9 miliardy korun rozpočet
 • 31 vrcholných akcí, z toho 7 summitů
 • 550 konferencí v České republice
 • 500 kulturních akcí vzniklo pod záštitou českého předsednictví
 • 146 diplomatů na Stálém zastoupení ČR v Bruselu
 • 1500 úředníků zapojeno do předsednictví v České republice
 • 4000 normostran přeložených dokumentů
 • 3730 akreditovaných novinářů, z toho 2049 zahraničích
 • 30 000 akreditačních karet

zdroj: eu2009.cz


Chronologie českého předsednictví


Během českého předsednictví Rady EU se konala řada oficiálních akcí v České republice, Bruselu i na mnoha dalších místech. Půlroční předsednictví mimo to ovlivnily i nečekané události, které prověřily schopnost České republiky vést evropskou politiku.

 • Leden 2009

Hned s prvními dny českého předsednictví se objevil významný problém v podobě plynové krize. Spor mezi Ukrajinou a Ruskem se však české diplomacii počátkem ledna podařilo vyřešit.

Další výraznou událostí prvního předsednického měsíce byla situace na Blízkém východě. Na konflikt v Gaze reagovala Česká republika vysláním týmu vyjednávačů v čele s ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergem.

Oficiální akcí byl summit evropských ministrů práce a sociálních věcí v Luhačovicích. Česká republika představila i řadu kulturních událostí. Kromě českého plesu v Bruselu, byla v budově Rady EU v Bruselu odhalena kontraverzní plastika Davida Černého Entropa.

Topolánek, Barosso - setkání české vlády a Evropské komise
Setkání české vlády a Evropské komise na začátku českého předsednictví v lednu 2009. Na fotce český premiér Mirek Topolánek a předseda Evropské komise José Manuel Barroso(foto: eu2009.cz)

 • Únor 2009

V druhém měsíci se předsednictví zabývalo především ekonomickou krizí a jejím dopadem na Evropu. Češi se v evropské politice jasně vymezili proti protekcionismu.

Na evropské úrovni výrazně zapůsobilo vystoupení prezidenta Václava Klause v Evropském parlamentu. Ten se dočkal jak kladných reakcí, tak odchodu některých europoslanců ze sálu.

 • Březen 2009

Na začátek března svolal tehdejší český premiér Mirek Topolánek neformální zasedání hlav států a předsedů vlád Unie k hospodářské krizi.

19. a 20. března se v Bruselu sešla Evropská rada, která se mimo jiné v závěru dohodla na protikrizových opatřeních v době hospodářské krize. Rovněž schválila projekt Východního partnerství, jehož oficiální zahájení stanovila na květen 2009.

Rozruch na domácí i evropské úrovni způsobil pád české vlády v závěru měsíce. V reakci na tuto událost začaly některé členské státy zpochybňovat schopnost České republiky dál vést EU.

Den po pádu české vlády vystoupil v Evropském parlamentu premiér Mirek Topolánek a ve své řeči označil plán USA proti dopadům hospodářské recese za „cestu do pekel“.

Obama, Topolánek, Schwarzenberg - summit EU-USA v Praze
Summit EU-USA v Praze. Premiér Mirek Topolánek a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg vítají amerického prezidenta Baracka Obamu. (foto: eu2009.cz)

 • Duben 2009

Čtvrtý měsíc předsednictví se odehrával v atmosféře četných setkání mezinárodních organizací. Začátkem dubna proběhl v Londýně summit G20, který se zabýval finanční krizí a jejími dopady. Bezprostředně po londýnských jednáních následovala schůze Severoatlantické aliance ve Štrasburku, kde se projednávala vojenská a bezpečnostní spolupráce.

Pro Českou republiku byla v dubnu významná především návštěva amerického prezidenta Baracka Obamy v Praze a následný neformální summit EU-USA, kdy se sešli zástupci všech 27 členských zemí a s administrativou nového amerického prezidenta diskutovali o energetice, hospodářské situaci a bezpečnostní politice.

Kromě těchto velkých mezinárodních akcí způsobilo rozruch prohlášení umělce Davida Černého, který se v reakci na pád české vlády rozhodl předčasně odstranit plastiku Entropa ze sídla Rady EU.

 • Květen 2009

Před českým předsednictvím se objevil problém, kdo po pádu vlády povede Radu EU. V následujícím období byla totiž naplánována řada summitů, které uzavíralo červnové zasedání Evropské rady.

Summity s Japonskem a Čínou nakonec řídil český prezident Václav Klaus. Mimo jiné byl 7. května oficiálně zahájen projekt Východního partnerství a uskutečnil se i summit Jižní koridor, který řešil otázku nových energetických možností pro Evropu.

České předsednictví mělo na programu také jednání s Kanadou a v rámci tria (ČR, Švédsko, Španělsko) i summit o zaměstnanosti.

 • Červen 2009

Poslednímu měsíci předsednictví vévodila schůzka Evropské rady v Bruselu, kterou vedl nový český premiér Jan Fischer. Hlavními body jednání se stala ratifikace Lisabonské smlouvy a volba předsedy Evropské komise.

Červen se nesl také ve znamení hodnocení celého předsednictví. Evropská scéna na jedné straně poukazovala na konflikty v české politice, které způsobily pád vlády uprostřed předsednictví Radě EU a následně vyvolaly rozpaky nad schopností České republiky předsedat Evropské unii. Naopak vesměs s pozitivními ohlasy se setkal úvod předsednictví a řešení plynové krize.

Na závěr českého vedení se znovu rozproudila přístupová jednání s Tureckem. České předsednictví Radě EU skončilo 31. června 2009. Štafetu ve vedení Evropské unie převzalo Švédsko.

Dokumenty spojené s českým předsednictvím EU

Pracovní program českého předsednictví 1.1. až 30.6. 2009 „Evropa bez bariér“6.ledna 2009pdf, 296 kB
18 měsíční program Francie, České republiky a Švédskačervenec 2008pdf; 499 kB
Aktualizovaný dokument k tzv. sektorovým prioritám (vybrané agendy kterým ČR hodlá v průběhu předsednictví při jednáních v rámci jednotlivých složení Rady EU věnovat zvláštní pozornost, případně je aktivně prosazovat)červenec 2008pdf; 343 kB
Prioritní oblasti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009

říjen 2007

pdf; 168 kB

Vyhodnocení koordinační činnosti místopředsedy vlády pro evropské záležitosti během dosavadních příprav na předsednictví ČR v Radě EU

červenec 2007

word;
60 kB

Shrnutí Koncepce komunikace a prezentace předsednictví České republiky v Radě EU

červenec 2007

pdf;
172 kB

Pozice vlády ČR v rámci jednání o institucionální reformě EU

duben 2007

pdf;
61 kB


Seznam nejdůležitějších usnesení Vlády ČR k zajištění předsednictví ČR v Radě EU je k dispozici na internetových stránkách Úřadu vlády.


Existuje také mediální analýza českého předsednictví Evropské unie od společnosti Newtonmedia.

Autor: Petr Zenkner, Euroskop