POLITIKY EU

Zahraničí a bezpečnost

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie je založena na diplomacii a dodržování mezinárodních pravidel. Jejím cílem je řešit konflikty a dosáhnout porozumění mezi národy. Významnou součástí mezinárodního působení EU je také obchod, mezinárodní pomoc a rozvojová spolupráce.

Cílem zahraniční a bezpečnostní politiky EU je:

  • zachování míru
  • upevňování mezinárodní bezpečnosti
  • posilování mezinárodní spolupráce
  • rozvoj a upevňování demokracie a zásad právního státu a prosazování lidských práv a základních svobod.

V této rubrice Vám přiblížíme politiky související s vnějšími vztahy a bezpečností EU. Přečíst si můžete o Bezpečnostní a obranné politice, stálé strukturované spolupráci PESCO, Evropské politice sousedství, politice EU v oblasti lidských práv, rozvojové politice, ale i o vztazích Unie s důležitými partnery – významnými třetími zeměmi, či mezinárodními institucemi.