ROZHODOVÁNÍ EU

Schémata rozhodovacích procesů

Schéma: Maastrichtský chrám

* Zásadně dotčen revizí smluv Amsterodamskou smlouvou
* Lisabonská smlouva ho zrušila, místo toho rozdělila kompetence mezi EU a členské státy.

Maastrichtský chrám

Zdroj: Petr Fiala, Markéta Pitrová: Evropská unie, Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2009 (upraveno)

Schéma: Procedura konzultace

Rozhodování - konzultace


Schéma: Procedura spolupráce

* Lisabonská smlouva proceduru spolupráce zrušila.

Rozhodování - spolupráce

Schéma: Procedura spolurozhodování

Rozhodování - spolurozhodování

Autor: Mgr. Ondřej Krutílek, za přispění Mgr. Ivety Frízlové (CDK)