O nás

Kdo jsme?

Webový portál Tvoříme Evropu nabízí nejkomplexnější informace o Evropské unii na českém internetu. Věcně, přehledně, pro všechny, a především na jednom místě. Již samotný název odkazuje na naši aktivní roli v rámci evropského společenství i na fakt, že jsme důležitou součástí Evropy a jejích hodnot. Chceme taky ukázat, že členství České republiky v EU přináší řadu příležitostí k rozvoji našich schopností, pocit bezpečí a sounáležitosti vzájemně se podporujících zemí a také možnost dokázat věci, kterých bychom bez spolupráce na evropské úrovni dosahovali jen velice těžko.

Tvoříme Evropu v současnosti sdružuje původní separátní informační portály Euroskop, Eurocentra a Národní Konvent o EU. Portál je spravován Odborem informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR. 

Chcete Tvořit Evropu nejen z domova, ale rádi byste vyjeli do jiného členského státu EU za prací či za studiem? Na našem webu najdete nejen veškeré potřebné informace o podmínkách života v jiném evropském státě a nutné administrativě, ale i praktické cestovní tipy, které se Vám budou v zahraničí hodit. Navíc pro ty, kdo chtějí získat nové zkušenosti nebo plánují rozjet svou profesní kariéru přímo v některé z institucí EU, pravidelně připravujeme nabídku aktuálních výběrových řízení na stálé pozice i dočasné odborné a studijní stáže. Vše najdete v rubrice Kariéra v EU.

Jednou z důležitých součástí portálu Tvoříme Evropu je Národní konvent o EU. Ten představuje jedinečnou diskuzní platformu, která prostřednictvím konferencí, kulatých stolů a veřejných debat vytváří prostor pro setkávání odborníků, novinářů i zástupců státní správy, neziskového sektoru a široké veřejnosti, kteří mají možnost diskutovat o evropských otázkách v České republice. Jeho cílem je formulovat konkrétní doporučení pro českou evropskou politiku.

Síť regionálních Eurocenter připravuje konference, veřejné debaty a semináře se zaměřením na fungování EU a témata spojená s evropskou integrací. Eurocentrum najdete v každém kraji České republiky, představují proto Váš nejbližší zdroj informací reflektující regionálních potřeby jednotlivých cílových skupin. Eurocentra v regionech spolupracují s krajskými samosprávami, univerzitami, zájmovými, profesními a nevládními organizacemi. Regionální koordinátoři rovněž bezplatně přednášejí o Evropské unii pro žáky a studenty základních a středních škol.

Ať už jste eurooptimista, euroskeptik nebo si na EU teprve utváříte názor, Tvoříme Evropu přináší denní zpravodajství o aktuálním dění v Evropské unii úplně pro každého. Sledujeme činnost evropských institucí, práci evropských politiků i úředníků, změny v evropské legislativě i jejich implementaci v českých zákonech. Tedy vše, o čem se v Evropské unii jedná, na čem se členské státy dohodnuly a hlavně jak z toho my, Češi a Češky, můžeme těžit.

Potřebujete materiály ke studiu či podklady pro školní referát? Na portálu Tvoříme Evropu naleznete veškeré informace o vzniku, historii a vývoji Evropské unie, jejích institucích, poradních orgánech i evropských agenturách. Dozvíte se vše o jednotlivých členských státech, eurozóně, rozpočtu, vnitřním trhu a také vše o tom, jak EU funguje. Na webu najdete také všechny stěžejní dokumenty související s Unií, včetně zakládajících a přístupových smluv, právních úmluv, protokolů a nejdůležitějších deklarací.