O nás

Vizuální styl informování o EU

Gestorem jednotného vizuálního stylu vládních nástrojů informování o evropských záležitostech je Úřad vlády České republiky, který je vlastníkem příslušných licencí. Za dodržování jednotného vizuálního stylu je zodpovědný odbor informování o evropských záležitostech.

Svévolné užívání loga bez souhlasu Úřadu vlády České republiky je porušováním autorských práv. Informace potřebné ke správnému užívání jednotného vizuálního stylu jsou uvedeny v grafickém manuálu, který je ke stažení níže. V případě problémů s užitím loga pište na e-mailovou adresu euroskop@vlada.cz

Logo

Význam loga

Značka Tvoříme Evropu sjednocuje veškerou komunikaci Úřadu vlády ČR týkající se evropských záležitostí. Symbolizuje naši aktivní a pozitivní roli v rámci evropského společenství a zároveň nezpochybnitelný fakt, že jsme součástí Evropy a jejích hodnot. I naše nové logo má hned několik částí složených z celkem osmi různě tvarovaných trojúhelníků, které dohromady připomínají tvar papírové loďky. Toto barevné origami symbolizuje kreativitu a naše možnosti působit na Evropu a formovat ji dle našich vlastních preferencí. Barevná loďka je pro nás zároveň symbolem bezpečí a prostředku, který své pasažéry dokáže přepravit z místa na místo i posunout dál.

Podoba značky vychází z vizuální identity českého předsednictví v Radě Evropské unie v roce 2022. Zachovává kontinuitu ve využití jednotlivých tvarů, ve svém barevném ztvárnění i v celkovém vyznění.

Tvoříme Evropu má ambici ukázat spojení Česka s Evropou jako vztah rovného s rovným. Vztah, který dává prostor našim schopnostem, našim nápadům a našim potřebám, a zároveň nám dává pocit bezpečí a možnost dokázat věci, na které bychom bez spolupráce na evropské úrovni dosáhli jen velice těžko.