AKTUALITY

Sociální politika, zdraví a ochrana spotřebitele

Národní plán obnovy

Covid-19 a zaměstnanost mladých lidí

Pokud jde o zaměstnanost, mladí lidé byli pandemií covidem-19 zasaženi silněji než starší lidé. Míra zaměstnanosti mladých lidí (ve věku 15–29 let) v…