Státní pomoc podnikům bude po zásahu EK jednodušší

01.08.2005
Evropská komise vytvořila soubor zákonů, který má zjednodušit státní pomoc podnikům poskytujícím veřejné služby jako dopravu, zdravotní služby nebo sociální bydlení.

Na ulehčení státní pomoci podnikům poskytujícím veřejné služby apeloval Evropský soudní dvůr (ESD), který interpretoval kompenzace podnikům při poskytování služeb ve veřejném zájmu jako klasickou státní pomoc. Výjimky jsou poskytovány podnikům pouze v tom případě, když poskytovatel splní přísná kritéria.

V dnešní době musejí členské státy veškeré veřejné výdaje spadající pod hlavičku státní pomoc striktně hlásit Evropské komisi. Pod novými pravidly nebude již Brusel více požadovat informace o státní pomoci malým podnikům, nemocnicím, poskytovatelům sociálního bydlení a dopravcům do méně významných a odlehlých oblastí.

Výše podpory je ovšem limitována. V jednou kalendářním roce nesmí překročit 30 milionů eur a příjemci nesmějí mít obrat vyšší než 100 milionů eur. Podle EK nové opatření významným způsobem omezí byrokracii v oblasti státní pomoci.
Dalším opatřením legislativního balíku je novelizace směrnice o transparentnosti. Ta bude požadovat po soukromnících, kteří na jedné straně poskytují služby ve veřejném zájmu a na straně druhé běžné komerční služby, aby vedli striktně oddělené účetnictví . To má zajistit, aby veřejná pomoc nesponzorovala běžné komerční aktivity. Navrhovaným opatřením již vyjádřil plnou podporu Výbor regionů.

Sdílet tento příspěvek