Na prvním rozpočtu rozšířené EU vydělaly všechny členské státy

23.09.2005

Největším příjemcem finančních prostředků EU bylo v roce 2004 Španělsko, získalo 16,4 miliard eur. ČR na svém členství v EU vydělala 0,33 procenta svého hrubého národního důchodu.

Rozpočet na rok 2004 znamenal další krok směrem ke změně skladby výdajů EU. Pro příjemce v členských státech bylo vyčleněno přibližně 92 miliard EUR. Každá země obdržela prostředky na regionální politiky, zemědělství, konkurenceschopnost, pracovní místa a výzkum; 7,5 miliard EUR odešlo zemím mimo Unii nebo z nich mělo užitek několik členských států.

Hlavní příjemci z řad členských států zůstávají titíž jako v roce 2003. Závěrečná rozpočtová bilance roku 2004 byla pro všech 10 nových členských států viditelně a výrazně příznivější než v roce 2003, kdy ještě nebyly v EU. Současně nevyvolala žádné výrazné zvýšení příspěvků od 15 starých zemí EU. Taková jsou hlavní zjištění Zprávy o rozvržení výdajů EU v roce 2004 mezi členské státy.

Největším příjemcem finančních prostředků EU bylo v roce 2004 Španělsko (16,4 miliard EUR) před lidnatými členskými státy: Francií (12,9 miliard EUR), Německem (11,7 miliard EUR), Itálií (10,4 miliard EUR) a Spojeným královstvím (7,1 miliard EUR). Největším příjemcem peněz vyčleněných na strukturální operace bylo opět Španělsko následované Německem, Itálií a Portugalskem.

Peníze pro nové členské státy začaly teprve přicházet. Polsko (2,7 miliard EUR) je mezi 25 členy EU na 10. místě. Všechny nové členské státy zaznamenaly v roce 2004 kladné čisté saldo ve výši 2,9 miliard EUR, což představuje nárůst o 1,3 miliardy EUR ve srovnání s rokem 2003, kdy ještě nebyly členy.
Z hlediska podílu na hrubém národním důchodu (HND) dostalo relativně nejvíce prostředků Řecko (3,52 % HND) a Portugalsko (3,35 %) a po nich Litva (2,81 %), Estonsko (2,50 %) a Lotyšsko (2,46 %).

Užitek se rozprostřel na všechny členské státy. Výdaje se stále více přesunují směrem k politikám s vazbou na konkurenceschopnost. Ve srovnání s předchozím rokem se podíly různých okruhů (jednotlivých politik) změnily. Prostředky vyčleněné členským státům na strukturální operace, které pokrývají soudržnost a regionální rozvoj, se výrazně zvýšily z 28,5 miliard EUR na 34,1 miliardy EUR (+19,8 %), což platí i pro vnitřní politiky včetně vnitřního trhu a výzkumu (z 4,9 miliardy EUR v roce 2003 na 6 miliard EUR v roce 2004).

Největším zdrojem příjmů do rozpočtu EU byly v roce 2004 příspěvky od členských států (zahrnující příspěvky odvíjející se od DPH a HND) v celkové výši 82,9 miliard EUR. Zbytek pochází z tzv. tradičních vlastních zdrojů (cel a zemědělských dávek), přebytku z roku 2003 a dalších příjmů.

Češi vydělali 0,33 procenta

Česká republika vydělala v roce 2004 na členství v Evropské unii 0,33 procenta svého hrubého národního důchodu. V absolutních číslech získala ČR od EU podle tabulek komise loni čistých 250 milionů eur, o 37 milionů víc než v roce 2003. Slovensku připadlo 168 milionů a Polsku 1,4 miliardy. Ve všech případech odpovídal odvod členských zemí do rozpočtu EU zhruba jejich prosperitě s výjimkou Británie, která využívá své slevy z příspěvku.

Čeští zemědělci dostali loni z EU 90,8 milionu eur. Na projekty financované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti bylo vynaloženo 161,7 milionu eur, dalších 26,9 milionu eur připadlo například na programy pro mládež nebo na ochranu spotřebitelů. Z předvstupních fondů čerpala Praha ještě 191 milionů a přímá rozpočtová kompenzace vyjednaná na summitu v Kodani v roce 2002 činila 332,3 milionu eur. Administrativní výdaje spolkly 12,7 milionu eur, tedy suma sumárum dostalo Česko od EU 815,3 milionu eur. Jeho příspěvek do kasy EU činil 565,2 milionu.

Sdílet tento příspěvek