Němečtí lékaři demonstrují. Umějí léčit i počítat

19.05.2006
Poprvé se německých lékařů sjelo do Berlína 18. ledna 20 tisíc. Slíbili si, pokud se nic nezmění, dnes se bude demonstrovat znovu.

Annete Widmann-Mauz, poslankyně Spolkového sněmu za CDU a členka jeho zdravotního výboru, vyslovila pochopení pro letošní demonstrace německých lékařů. Poprvé se jich sjelo do Berlína 18. ledna 20 tisíc. Slíbili si, pokud se nic nezmění, dnes se bude demonstrovat znovu.

„Od druhého měsíce každého čtvrtletí pracují ambulantní lékaři prakticky zadarmo. A nám jde o to, aby práce, kterou odvádějí, byla odpovídajícím způsobem zaplacena,“ uvedl pro rozhlasovou stanici Deutschlandfunk Jörg Dietrich Hoppe, prezident Německé lékařské komory, jeden z důvodů. Paní Widmann-Mauz má za to, že požadavky ambulantních lékařů, aby byli honorováni pevnými cenami za poskytnuté služby, aby nebyli zatěžováni přemírou byrokratizace, jsou oprávněné a měly by se promítnout do připravované reformy německého zdravotnictví. Návrh reformy spolková vláda slíbila předložit nejpozději do začátku letošních parlamentních prázdnin.

Předseda poslaneckého klubu CDU/CSU Volker Kauder pro týdeník Stern uvedl, že reforma musí obsahovat taková opatření, aby ambulantní lékaři „věděli, kolik dostanou za konkrétní výkon“. Má za to, že reforma musí skončit s bodovým hodnocením. Odměna lékaře se má odvíjet „od předem vyjednané ceny“. Vedle toho si neumí představit, že by nemocenské pokladny uzavíraly smlouvy jednotlivě s každým praktickým lékařem. Zastupovat by je měla sdružení lékařů na pokladnu.

Trvající nepokoj ambulantních lékařů v posledních dnech a týdnech umocňuje neklid, který se šíří klinikami a nemocnicemi v souvislosti s vyjednáváním mzdových tarifů pro lékařský a ostatní personál. Jestliže ještě do konce minulého týdne byli nemocniční lékaři ve stávce nanejvýš jeden den, od počátku tohoto týdne je třetí den už ve stávce 39 nemocnic, tedy 22 tisíc nemocničních lékařů.

Ve sporu se tu ocitly Společnost spolkových zemí pro stanovení mzdových tarifů a lékařské odbory, Marburský svaz. Jeho předseda Frank Ulrich Montgomery se už v souvislosti s demonstrací ambulantních lékařů pro Deutschlandfunk vyjádřil, že „jádrem problému není ani tak stárnutí obyvatelstva, ani pokrok v medicíně, který prodražuje zdravotní péči, ale neochota a neschopnost politiků jednat“. Jinými slovy, že politici nejsou ochotni zvedat sazby zdravotního pojištění.

Ve stávajícím sporu odmítá přistoupit na to, aby nemocničním lékařům byla upřena vánoční a dovolenková renumerace a kompenzována pouze mírným zvýšením platů za současného navýšení počtu hodin pracovního týdne z 38,5 hodiny na 42 hodin. „Na sedláckou lstivost pan Möllringa (předsedy Společnosti pro stanovení tarifů) musíme odpovědět bezpříkladnou vlnou stávek,“ prohlásil podle deníku Frankfurter Allgemeine Montgomery a dodal: „Pan Möllring je patrně přesvědčen, že lékaři umějí léčit, ale ne počítat.“

Prezident Německé nemocniční společnosti Rudolf Kösters varuje před požadavky Marburského svazu. Pokud by jim zaměstnavatelé měli vyjít vstříc, stane se podle něj 20 až 35 procent nemocnic insolventních. A tady by i reforma zdravotnictví byla v koncích.

Autor je redaktorem Českého rozhlasu 6

Autor: Ivan Štern

Sdílet tento příspěvek