Členské státy budou jednat o kyberbezpečnosti a mobilitě


Úřad vlády, 3. 12. 2018

Dnes a zítra (tj. 3. a 4. prosince 2018) se v Bruselu koná první a zároveň jediné jednání ministrů pro dopravu a telekomunikace za rakouského předsednictví v Radě EU. Delegaci České republiky povedou v jednotlivých dnech zasedání ministr dopravy Dan Ťok a náměstek ministryně průmyslu a obchodu Petr Očko. Diskutovat se budou aktuální témata v dopravě, telekomunikacích, ale i v digitální oblasti a kybernetické bezpečnosti.

Dnešní část Rady je věnována dopravě. Hlavním tématem jednání je balíček mobility, kdy se bude diskuzovat soubor legislativních návrhů, jimiž se definují nová pravidla zejména v oblasti pozemní nákladní dopravy v EU.

Cílem jednání je dosáhnout shody většiny členských států na jejich podobě. Nejcitlivější otázkou z celého balíčku je vysílání pracovníků v silniční dopravě, u které se nejintenzivněji debatuje o rozsahu derogace z pravidel vysílání pracovníků pro řidiče provozující mezinárodní dopravu a kabotáž.

Pro Českou republiku je tato otázka zcela zásadní a ČR zastává pozici, že na mezinárodní bilaterální a tranzitní dopravu by se obecná pravidla o vysílání neměla vztahovat vůbec. Česká republika rovněž v rámci podpory volného pohybu zboží a služeb podporuje liberalizaci pravidel pro provozování kabotáže. Výsledek jednání by měl být znám v pozdních večerních hodinách.

Budoucnost letecké dopravy a VFR

Kromě návrhů z oblasti pozemní dopravy budou ministři diskutovat i situaci v letecké dopravě. Pracovní oběd ministrů bude věnován diskuzi nad nedostatkem vzdušné kapacity v Evropě a možnostem, jak tyto problémy odstranit.

Třetím hlavním tématem Rady je návrh, který je součástí balíku návrhů k následujícímu víceletému finančnímu rámci na roky 2021-2027. Jedná se o vytvoření nového Nástroje pro propojení Evropy, taktéž známého jako CEF.

Tento program by měl přispět k rozvoji transevropských sítí (TEN) prostřednictvím investic do rozvoje dopravní, energetické a digitální infrastruktury. Ministři by měli vyhodnotit pokrok, kterého bylo u projednávání návrhu dosaženo a shodnout se na prvních parametrech návrhu.

Další prohlubování digitálního vnitřního trhu

Úterní jednání bude věnováno telekomunikacím, digitálnímu vnitřnímu trhu a kyberbezpečnosti. Zástupci členských zemí budou diskutovat nařízení, kterým se zřizuje program Digitální Evropa na období 2021-2027.

Zřízení tohoto programu Česká republika obecně vítá a řadí se k těm členským státům EU, které prosazují liberální podobu digitálního vnitřního trhu. Jeho prohlubování a dokončování s sebou přináší pozitiva pro české občany a český byznys v oblasti ochrany spotřebitele, rozvoje inovativního prostředí, zvyšování konkurenceschopnosti a snižování administrativní zátěže.

Z dalších aktuálních návrhů bude ministrům prezentován stav projednávání dvou nařízení z oblasti kybernetické bezpečnosti. Na závěr představí rumunská delegace program svého nadcházejícího předsednictví.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek