V evropských městech se konají Večery evropského filmu


Euroskop, Evropská komise, 3. 12. 2018

Ve více než třech desítkách evropských měst letos poprvé ve dnech 3. až 7. prosince 2018 proběhne Večer evropského filmu. Cílem této iniciativy je ukázat, jak EU přispívá k rozvoji tvůrčího a kulturního odvětví Evropy a přiblížit také její přínos pro naši společnost jako celek.

Večer evropského filmu je nová iniciativa, která vznikla v kontextu informační strategie zaměřené na publikum. Jejím cílem je zlepšit obeznámenost s programu MEDIA a s tématy, jimiž se zabývá, a zároveň oslovit občany a motivovat je k účasti.

Pomáhá podporovat evropská audiovizuální díla napříč celým kontinentem. Iniciativa doplňuje také kampaň EU and ME, která používá sérii pěti krátkých filmů zaměřených na mobilitu, udržitelnost, dovednosti a podnikání, digitální oblast a práva s cílem ukázat, v čem Evropa vyniká.

Principy iniciativy a podpora filmu

Celá iniciativa Komise byla zahájena jako součást dílčího programu MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa, který audiovizuální odvětví podporuje již 27 let.

Večer evropského filmu má podobu 50 bezplatných promítání naplánovaných ve dnech 3. až 7. prosince po celé EU a jejím cílem je přiblížit Evropu lidem a zároveň upozornit na bohatství evropských filmů.

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Mariya Gabrielová k iniciativě uvedla, že: „Kinematografie je nedílnou součástí naší bohaté a rozmanité evropské kultury a posiluje vazby mezi lidmi, neboť v souvislosti s určitým filmem prožívají podobné emoce. Večery evropského filmu dávají příležitost na tuto rozmanitost poukázat a vysvětlit, proč je důležité bohatou, svobodnou a rozmanitou filmovou tvorbu podporovat.“

Večer evropského filmu

Promítané snímky napříč zeměmi EU

Každé ze 34 kin zapojených do uvedené inciativy uspořádá zvláštní večerní promítání jednoho z 20 filmů podporovaných v rámci programu MEDIA. Seznam filmů zahrnuje mj. snímky, jako je Studená válka, Zabití posvátného jelena, Dívka či Tina a Vore. V ČR se v rámci této iniciativy bude promítat snímek Dívka, a to 7. prosince 2018 v pražském Kině Aero.

Filmy vybrala místní kina, která tak mohla program přizpůsobit zájmům a zvláštnostem jejich publika. Promítání vždy probíhá v místních uznávaných kinosálech, které náležejí k síti Europa Cinemas, koordinované dílčím programem MEDIA v rámci programu Kreativní Evropa a televizní stanicí ARTE.

Po promítání filmů bude následovat krátká diskuse, při níž budou mít milovníci kinematografie možnost hovořit o filmech s jejich tvůrci a filmovými kritiky. Přítomni budou také zástupci Evropské komise, jejichž úkolem bude podrobněji objasnit program MEDIA a jeho význam pro utváření evropského audiovizuálního prostředí.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek