Komise schválila podporu z EU na infrastrukturní projekty v ČR

03.04.2019
Úřad vlády, Stálé zastoupení ĆR při EU

Evropská komise v úterý v Bruselu rozhodla o investicích ve výši 4 miliard eur z fondů EU pro politiku soudržnosti do 25 rozsáhlých infrastrukturních projektů v ČR, Bulharsku, Itálii, Maďarsku, na Maltě, v Německu, Polsku, Portugalsku, Rumunsku a Řecku. Jde o projekty v oblastech zdravotnictví, dopravy, výzkumu, životního prostředí a energetiky. Společně s finančními prostředky členských států činí celkové investice do těchto projektů 8 miliard eur.

„Těchto 25 projektů představuje různé příklady toho, jak EU pomáhá našim občanům zlepšovat každodenní život – od lepší pitné vody přes rychlejší železniční dopravu až po moderní nemocnice. V současném rozpočtovém období jsem přijala 258 velkých infrastrukturních projektů v hodnotě 32 miliard eur z fondů EU; jsou svým způsobem výkladní skříní politiky soudržnosti a já jsem na každý z nich hrdá,“ řekla komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová.

V Česku se jedná o investici ve výši 76 milionů eur do modernizace železničního koridoru mezi Prahou a Plzní. Projekt zahrnuje nové i rekonstruované tratě mezi Rokycany a Plzní. Ty zkrátí dobu cestování v tomto úseku na polovinu a zvýší atraktivitu Plzně jakožto regionálního ekonomického centra.

Za druhé se počítá s investicí téměř 75 milionů eur do silnice mezi Nebory a Bystřicí, která je součástí hlavního spojení mezi českou dálnicí D48 a slovenskou dálnicí D3.

komisařka Cretsuová
Komisařka Corina Crețuová. Zdroj: Stále zastoupení ČR při EU Brusel

Infrastrukturní projekty placené z unijních fondů soudržnosti, u nichž hodnota přesahuje 50 milionů eur (asi 1,3 miliardy Kč), podléhají kvůli svému velkému rozsahu zvláštnímu posouzení a rozhodnutí Evropské komise. U dopravních projektů je limit vyšší na úrovni 75 milionů eur.

Ve stávajícím programovém období, tedy mezi roky 2014 až 2020 získalo finanční prostředky z EU 258 takových velkých projektů. Příspěvek z evropských peněz na ně dosahuje celkem 32 miliard eur (přes 823 miliard Kč), což je polovina jejich celkové hodnoty. Cretsuová dnes tyto velké projekty označila za „výkladní skříň politiky soudržnosti“.

Autor: Marie Bydžovská, Euroskop

Sdílet tento příspěvek