DOPORUČENÍ: Priority České republiky pro summit v Sibiu

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 17. dubna 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Prioritách České republiky pro summit v Sibiu, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí a neziskového sektoru.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Česká republika by měla na summitu v Sibiu zajistit kontinuitutémat a prosazovat takové priority, které by následně rozvíjela během svého předsednictví v Radě EU.
  • Česká republika by měla na summitu v Sibiu prosazovat dokončování vnitřního trhu včetně jeho digitální dimenze, aktivní průmyslovou politiku, otevřenou obchodní politiku, důraz na bezpečnost včetně kybernetické, udržitelný rozvoj a racionální přístup k energetické politice.
  • Česká republika by měla své priority jasně a srozumitelně komunikovat nejenom vůči svým partnerům na úrovni Evropské unie, ale také vůči občanům České republiky.
  • Česká republika by neměla podporovat radikální změny v institucionální struktuře EU a rozšiřování hlasování kvalifikovanou většinou do oblasti daní a sociálních otázek.

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality