DOPORUČENÍ: Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu

Národní konvent o Evropské unii zveřejnil ve středu 22. května 2019 svá doporučení, která jsou výstupem národní diskuze o Nastavení budoucího vztahu se Spojeným královstvím po brexitu, jíž se zúčastnili zástupci státní správy, obou komor Parlamentu ČR, hospodářských a sociálních partnerů, společně s reprezentanty evropských institucí a neziskového sektoru.

Národní konvent o EU na základě proběhlé diskuse vydal následující 4 doporučení:

  • Česká republika by měla usilovat o co nejužší obchodní vztah se Spojeným královstvím, minimálně na úrovni celní unie.
  • Česká republika by měla prosazovat zachování integrity vnitřního trhu s jeho čtyřmi svobodami a zachování autonomie rozhodování EU.
  • S ohledem na současné vztahy a roli Spojeného království v oblastiSpolečné zahraniční a bezpečnostní politiky a obrany by Česká republika měla podporovat uzavření rámcové dohody zajišťující úzké vztahy mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím v této oblasti.
  • Česká republika by měla podporovat co nejširší možné zapojení Spojeného království do unijních agentur a programů za podmínky respektování všech příslušných pravidel a postupů.

 

Sdílet tento příspěvek

Další aktuality