Evropa pro občany: Informační seminář pro žadatele o podporu partnerské spolupráce měst a obcí

17.06.2019
Úřad vlády

Dne 4. června 2019 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR (oddělení Evropských programů a fondů) ve Strakově akademii zorganizovala ve spolupráci se Svazem měst a obcí tradiční informační seminář pro žadatele o podporu projektů partnerské spolupráce měst a obcí z programu Evropa pro občany, který je v gesci Úřadu vlády.

Seminář byl zahájen krátkým představením celého programu Evropa pro občany. Následně zástupkyně Svazu měst a obcí představila možnosti mezinárodní partnerské spolupráce municipalit. Další podrobnější informace byly zacíleny na oblast 2, která je zaměřena na projekty partnerství měst. Účastníci semináře, kterými byly převážně zástupci měst a obcí, ocenili především příklady dobré praxe, tj. úspěšně realizované projekty. Na semináři byly statutárními zástupci prezentovány projekty měst Velvary a Vejprty.

Odpolední část semináře byla věnována praktické části předkládání žádosti o podporu s nejbližším termínem uzávěrky pro předkládání 1. září 2019. Zástupci Národního kontaktního místa přítomným krok po kroku demonstrovali vyplnění žádosti, upozornili na problematická místa a nejčastější chyby při podávání žádosti, předali své dlouholeté zkušenosti vedoucí k úspěšnému získání projektu. Závěr semináře byl věnován dotazům a k předávání zkušeností přítomných účastníků semináře.

Seminář
Seminář se uskutečnil ve Strakově akademii ve Starém tiskovém sále. Zdroj: Úřad vlády

Informace o programu Evropa pro občany, vč. aktuálních informací a formulářů pro podání žádosti o podporu jsou dostupné na: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Národní kontaktní místo:

Ing. Pavel Hradecký, Ph. D.

nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01 Praha 1

tel: 224 002 179

e-mail: hradecky.pavel@vlada.cz

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek