Pandemie mění preference Evropanů v sociálních oblastech

05.03.2021
Euroskop.cz, Pixabay.com

Skoro polovina Čechů považuje vzdělání za nejdůležitější sociální oblast, co se budoucnosti Evropy týče. Podle téměř poloviny Evropanů jsou pro ekonomický a sociální vývoj v Evropské unii nejdůležitější rovnocenné příležitosti a přístup na pracovní trh. Tyto dva závěry vyplývají z výsledků nejnovějších průzkumů Eurobarometru.

Podle nového průzkumu Eurobarometru, kterého se zúčastnilo 27 000 lidí ze 27 zemí EU, je pro 80 % Evropanů „sociální Evropa“ důležitá. Země s nejvyšším procentem lidí tohoto názoru jsou Portugalsko (98 %), Španělsko a Finsko. Naopak nejméně lidí s tímto výrokem souhlasí ve Finsku (69 %).

Důležité sociální oblasti pro jednotlivé země

Co se pak týče jednotlivých sociálních oblastí, které jsou pro země důležité, pro většinu evropských států je prioritou zdravotní péče. Tento výsledek není překvapivý vzhledem k probíhající pandemii. Česká republika spolu s Finskem, Belgií, Nizozemím a Dánskem považuje za nejdůležitější vzdělání, odbornou přípravu a celoživotní učení.

Mzdy jsou podle výsledků průzkumu nejdůležitější pro Maďary a Chorvaty, zatímco v Estonsku, Litvě a Německu jsou na prvním místě důchody. Také sociální ochrana je pro řadu Evropanů důležitá, je prioritou Lucemburska a z části i Francie a Rakouska.

Zdroj: Eurobarometr

Zdroj: Eurobarometr

Priority Evropanů v rámci ekonomického a sociálního vývoje EU

V rámci průzkumu, který vypovídá o Evropské unii jako o celku, 51 % respondentů uvedlo, že sociální práva budou hrát v budoucnosti EU důležitější roli. Nicméně pouze 29 % Evropanů slyšelo nebo vidělo něco o evropském pilíři sociálních práv, ale většina z nich uvedla, že ve skutečnosti neví, o co jde.

Co se ekonomického a sociálního vývoje EU týče, skoro polovina (46 %) Evropanů vnímá jako nejvíce důležité rovnocenné příležitosti a přístup na pracovní trh. Těsně za tím se 45 % následuje priorita spravedlivých pracovních podmínek. Čtyřiceti procentní hranici překročil také přístup ke kvalitní zdravotní péči a životní úroveň lidí v EU. Nejmenší podporu dostalo rozvíjení dovedností a talentu lidí v Unii.

Zdroj: Eurobarometr

Zdroj: Eurobarometr

Autor: Lucie Nalejvačová, Euroskop.cz

Sdílet tento příspěvek