Jak bude probíhat Konference o budoucnosti Evropy

06.04.2021

Konference o budoucnosti Evropy bude zahájena na Den Evropy 9. května 2021. Diskuzní platforma, která by měla trvat dva roky, si klade za cíl formou série debat s veřejností umožnit občanům celé Evropy sdílet své myšlenky a názory na fungování EU a přímo tak ovlivnit utváření její budoucnosti. Na základě podnětů občanů shromážděných během konference bude formulován soubor doporučení pro návazná opatření, která by měla EU přijmout.

Záměr uspořádat konferenci o budoucím směřování evropského kontinentu postavenou na co nejširší účasti občanů poprvé vyslovil na jaře roku 2019 francouzský prezident Emmanuel Macron. O několik měsíců později pak nově zvolená předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová potvrdila závazek Konferenci o budoucnosti Evropy uspořádat. Konference představuje první akci svého druhu, která občanům nabízí možnost se na celoevropské úrovni zapojit do diskuze o klíčových prioritách a budoucí podobě EU. O jakých konkrétních tématech bude nakonec konference jednat rozhodnou prostřednictvím své účasti právě sami občané.

Konference bude mít formu série diskuzí a občanských konzultací pořádaných napříč celou Evropou, které dají obyvatelům EU možnost přímo ovlivnit formování jejích politik a cílů, vznášet podněty na změny a sdílet názory na to, jak by měla Unie v budoucnu vypadat. Diskuse a související akce budou pořádat nejenom orgány EU, ale také národní, regionální a místní orgány, stejně jako i občanská společnost a další organizace. Cílem je vytvořit veřejné fórum, které podpoří otevřenou, inkluzivní a transparentní diskuzi o otázkách, které jsou pro Evropany důležité a které ovlivňují jejich každodenní život.

Konference bude založená také na snaze vzít v potaz evropskou sociální rozmanitost a podpořit i zapojení občanů z regionů mimo hlavní města. Občané se tedy budou moci zapojit do řady akcí pořádaných přímo v jejich oblasti a zaměřených na regionální témata, která jsou jim blízká. Kromě toho bude možné se zapojit i prostřednictvím interaktivní mnohojazyčné online platformy, která občanům umožní sdílet jejich nápady, připomínky a obavy.

V České republice v následujících dvou letech proběhne série debat se širokou veřejnost pořádaných ve všech krajích regionálními Eurocentry. Akce budou zaměřené jak na obecné otázky týkající se fungování a směřování EU, tak na otázky specifické pro každý region. Debaty budou doplněny o řadu dalších regionálních akcí zahrnujících přednášky pro školy či semináře a workshopy konkrétněji věnované jednotlivým dílčím tématům. Kromě toho se pod záštitou Konference uskuteční i řada akcí pořádaných dalšími organizacemi a subjekty z řad občanské společnosti. Na online platformě bude možné veškeré akce jak vyhledávat, tak jejich organizaci registrovat jako pořadatel.

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek