Konference o budoucnosti Evropy: Regionální debata v Plzni


Petr Pospíšil, Euroskop, 8.6.2021

Na jaře letošního roku, v době, kdy se Evropa pomalu vzpamatovává z pandemie koronaviru, se naplno rozjíždí série debat s občany realizovaných v rámci Konference o budoucnosti Evropy. První z regionálních diskuzí se uskutečnila v online podobě, její podtitul zněl „Jakou Evropu si přejeme“ a debatu pořádalo Eurocentrum Plzeň ve spolupráci s Europe Direct Klatovy a Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje.

Debaty se zúčastnili bývalá slovenská diplomatka a politička Magdaléna Vášáryová, plzeňský primátor Martin Baxa a dokumentarista Janek Rubeš. Role moderátora se ujal Ondřej Houska z Hospodářských novin.

Vášáryová: Evropská unie je splněním mého snu

„Evropská unie je pro mě splněním mého snu,“ uvedla svoje vystoupení Vášáryová, podle která Unie představuje mimo jiné záruku míru a svobody dané tím, že patříme do společenství demokratických zemí. Díky tomu se můžeme v Evropě cítit bezpečně. Slovenská diplomatka připomněla i význam schengenského prostoru bez kontrol na vnitřních hranicích. Právě otevření hranic považuje pro regiony jako Plzeň za mimořádně důležité.

Slovenská politička neopomenula zmínit, že vnímání vlivu Evropské unie za pozitivní není sdíleno všeobecně. Život v otevřené společnosti s sebou přináší nutnost vystavovat se konkurenci, což ne všichni vítají. Někteří preferují uzavřené, nedemokratické systémy. Avšak podle Vášáryové je jen jediná správná volba. „My přeci máme na to, abychom soutěžili s těmi nejlepšími,“ apeluje.

Unie nejsou jen peníze, ale hodnoty klíčové pro naše životy

Zdůraznila i to, že EU musí být vnímána ve světle hodnot, které reprezentuje a hájí, a nejen v redukovaném smyslu jako „balík peněz“ který k nám z Bruselu doputuje. Hodnoty na někoho mohou působit jako abstraktní pojem, ovšem je třeba si uvědomit, že tyto hodnoty (jako je mír, svoboda, bezpečí) přímo určují kvalitu našich životů.

Primátor Baxa se se svojí předřečníci ztotožnil. „Blízkost Bavorska představovala po roce 1989 pro Plzeňský kraj klíčový rozvojový impulz,“ uvedl. Bez peněz z Evropské unie by Plzeň podle svého primátora nevypadala tak dobře, jak v současné době vypadá.

Baxa: Bez podpory EU by Plzeň nevypadala tak dobře

Dopad evropských iniciativ a prostředků je viditelný jednak na rozsáhlých infrastrukturních projektech realizovaných díky unijním financím, jednak ovšem i v podobě „měkkých“ aspektů, jako jsou realizované výměnné pobyty studentů.

Janek Rubeš zmínil další nespornou přednost sjednocené Evropy – cestování. Sám jej velice rád a často praktikuje a jezdí autem po různých koutech Evropy. EU považuje za svůj domov a za prostor, ve kterém se cítí bezpečně a svobodně. Můžeme podle něj být nespokojení s politiky, ale v Evropské unii máme možnost na politiky nadávat, což v nedemokratických státech mnohdy nelze.

Rubeš: EU je tu od toho, aby nám pomáhala

Rubeš to ilustroval na aktuálním příkladu Běloruska. V něm se podle Rubeše lidé obávají policistů a nevnímají je jako někoho, k němuž mohou mít důvěru. U nás je to podle něj jinak – víme, že jsou zde od toho, aby nám pomáhali. „EU je tady taky od toho, aby nám pomáhala,“ řekl Rubeš.

V následné diskuzi došlo na rozličná témata. Ohledně plánů na ekologickou transformaci a dekarbonizaci evropského průmyslu je Baxa přesvědčen, že dané plány už je třeba vnímat jako realitu. Je podle něj namístě využít prostředky z unijních fondů k modernizaci průmyslu a ekonomiky.

Úsilí o ekologickou transformaci je realitou, každý musí začít u sebe

Podle Janka Rubeše by v úsilí o „zelenější ekonomiku“ měl každý začít u sebe například tím, že ve velkých městech bude chodit pěšky či používat hromadnou dopravu, která je podle Rubeše ten nejlepší příklad sdílené ekonomiky.

Další ožehavou problematiku představuje přijetí eura. Podle Baxy by tuzemské firmy měly mít možnost alespoň účtovat v eurech, projeví-li o to zájem. Vášáryová přijetí eura podporuje. „Je to druhá nejsilnější měna na světě, není se čeho bát,“ konstatovala slovenská diplomatka.

ČR bez EU? Nemožnost volného cestování i odchod investorů

Hosté se zamysleli i nad tím, jak podpořit dosti skeptické vnímání EU mezi českou veřejností. Baxa se domnívá, že povinné informační panely u staveb podpořených z unijních fondů větší náklonnosti ze strany lidí nepomůžou, byť je jejich osazování zcela opodstatněné a pochopitelné.

Podle Vášáryové je nutné si i uvědomit, o co by Češi přišli nebýt Evropské unie. Češi by ztratili schopnost volně se po Evropě pohybovat a nastal by i odliv zahraničního kapitálu ze země. Moderátor Houska doplnil, že situace, kdy by bylo Česku něco „vnuceno“ proti jeho vůli přehlasováním v Radě EU, je poměrně raritní. Evropské normy, nařízení a směrnice, jsou tak výsledkem procesu, na kterém se i představitelé České republiky sami podíleli a souhlasili s jeho výslednou podobou.

Celou debatu můžete zhlédnout z videozáznamu zde.

Autor: Petr Pospíšil, Euroskop

Sdílet tento příspěvek