7. kapitola seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech: Proslov Antónia Costy o budoucnosti Evropy

25.06.2021
text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop

Konference o budoucnosti Evropy navazuje na debaty Budoucnost Evropy, které se odehrávaly v Evropském parlamentu. Od ledna roku 2018 do dubna roku 2019 hlavy států nebo představitelé vlády přednášeli své představy budoucnosti Evropské unie. António Costa, portugalský premiér 14. března 2018 přednesl svou proevropskou ideu, za kterou sklidil během projevu několik potlesků a na závěr dokonce potlesk ve stoje.

António Costa

Velká recese v roce 2008, brexit a migrační krize, těmto výzvám čelila Evropská unie v posledních letech. Také kvůli nim se mezi unijními občany zvedla vlna pochybností o fungování EU. Proslovy v Evropském parlamentu měly navodit debaty o budoucnosti Unie. Sám Costa tyto negativní události zmínil ve svém projevu a řekl, že EU nesmí zaváhat ani v těžkých chvílích, ani v dobách prosperity. Jeho vize Evropy tkví v ekonomických reformách. Bezpečnostní i sociální hrozby chce vyřešit podporou růstu blahobytu ve všech členských státech EU.

Evropský projekt přežije, pokud k tomu bude vůle

„Dnešní otázka je jednoduchá: chceme nadále slibovat hodně a poskytovat málo, nebo budeme ctít závazky, které dáváme svým občanům? Budeme mít odvahu činit rozhodnutí a poskytnout EU zdroje a nástroje k reakci na výzvy, kterým čelíme?“

Proslov Antónia Costa o budoucnosti Evropy

Pokud má být evropská myšlenka udržena při životě, musí existovat vůle k evropskému projektu, to byla hlavní zpráva proslovu premiéra Costy. Být Evropanem není podle něj pouze geografická nebo historická náhoda. Zároveň to znamená víc než jednotná měna nebo jednotný trh. Evropské společenství sdílí především stejné hodnoty jako mír, bezpodmínečná ochrana demokracie, právní stát, svoboda, rovnost, lidská důstojnost a solidarita.

A právě Evropan by měl podle těchto hodnot jednat v zájmu EU. Neznamená to nutně nerozvíjet svou národní individualitu, nýbrž zajistit unijní suverenitu vytvářením společných politik, které budou prospěšné pro všechny členské státy. Jedině tak podle Costy mohou lidé znovu získat důvěru v demokratické instituce a v Evropskou unii.

EU posílí ekonomická konvergence

„Netrpíme existenční krizí. Přejeme si budovat budoucnost v EU se všemi, kteří chtějí to samé. Ale stejně jako každá velká rodina, ani bydlení 27 nebo 28 ve stejném domě není vždy snadné. Čelíme bezpočtu výzev, včetně změny klimatu, nestability na našich hranicích, terorismu, globalizace, digitalizace a migrace.“

Proslov Antónia Costa o budoucnosti Evropy

Podle Costy je jedinou cestu, jak čelit výzvám EU, zlepšení institucionální architektury. Naprostou změnu systému považuje za kontraproduktivní. Obzvlášť když velké změny a neznámo přirozeně vyvolává v lidech strach. Jelikož je populismus strachem živen, nemůže si Evropská unie dovolit takový risk.

Do plánu rekonstrukce institucí portugalského premiéra patří i dokončení Hospodářské a měnové unie (HMU), zatím jednoho z nejambicióznějších plánů evropského projektu. Dále pak zaopatřit EU zdroji, díky kterým by mohla čelit svým závazkům a výzvám. Costa chce dosáhnout těchto plánů pomocí konvergence, tedy přibližováním úrovně ekonomik členských států, což je podle něj klíčové pro změny v Unii.

K dotažení HMU do konce je podle Costa nutné adresovat slabá místa v eurozóně. Ty by taky mělo vyřešit sblížení států v ekonomickém a sociálním směru. Dnes existující mezery a asymetrie totiž limitují potenciální růst a ohrožují stabilitu jednotné měny. Costa zdůrazňuje, že dokud bude HMU podporována pouze měnovým pilířem, nikdy nedosáhne svého plného potenciálu.

António Costa (1961)

António Costa
  • narodil se v Lisabonu, jeho otec byl spisovatel, jeho matka novinářka

  • po povinné vojenské službě krátce vykonával advokacii

  • v roce 1988 vstoupil do politiky a byl ministrem pro parlamentní záležitosti a ministrem spravedlnosti

  • poté se stal europoslancem

  • v roce 2005 na svůj post rezignoval a stal se ministrem státní a vnitřní správy

  • od roku 2007 byl starostou Lisabonu

  • od roku 2015 je portugalským premiérem

Foto: zdroj Fotobanka ČTK

Specifické finanční nástroje pro každou zemi

„Abychom ušetřili čas, nebudu se zabývat tématy bankovní unie, potřebou vyjasnit si rozpočet nebo vývojem Evropského stabilizačního mechanismu. Zaměřím se na to, co považuji za zásadní pro optimalizaci eurozóny jako měnové unie, korekce asymetrií a posílení konvergence. Každá měnová unie má fiskální kapacitu. Proto chci, aby eurozóna vytvořila svou vlastní fiskální kapacitu ve spojení s Evropským semestrem.“

Proslov Antónia Costa o budoucnosti Evropy

António Costa ve svém projevu navrhoval navýšení unijních zdrojů jako východisko pro etablování prosperující a bezpečné Evropské unie. Pomocí fiskální kapacity chtěl zachovat stabilitu v případě vnějších krizí, ale jeho hlavním cílem bylo investovat do implementací finančních nástrojů specifických pro dané země. Nechtěl tímto vytvořit transferovou unii, ani mechanismy pro financování národních neefektivit, ale konvergenční mechanismus, který by měl smluvní základ pro provádění reforem šitých na míru každé zemi podle jejích vlastních strukturálních překážek.

Tímto by země zvýšily svůj potenciální růst s kvalifikovanými a časově harmonizovanými cíli. Jako příklad uvedl Costa Portugalsko, kde jsou prioritou investice do vzdělání, celoživotní učení, výzkum a vývoj a inovace. Podle něj je to nejlepší prostředek k zajištění stability eurozóny a ke kombinování ekonomického růstu s rozpočtovou kázní. Navíc by to učinilo členské státy odpovědné za provádění reforem, které potřebují.

Větší zdroje = lepší EU

„Ve své nedávné zprávě o víceletém finančním rámci uvedl Evropský parlament, že více evropských programů a politik lze dosáhnout pouze s více zdroji, ne méně. Souhlasíme s názorem tohoto parlamentu a vydáváme se na toto nové kolo jednání o víceletém finančním rámci s jasným postojem: musíme zvýšit vlastní zdroje Unie, to znamená zvýšit příspěvky všech států.“

Proslov Antónia Costa o budoucnosti Evropy

Vedle navýšení příspěvků členských států Costa podpořil vytvoření nových vlastních zdrojů EU. Do té doby, než Unie nezajistí více zdrojů, je podle portugalského premiéra zbytečné přiřazovat EU více odpovědností.

Aby Evropská unie prosperovala, je podle Costa důležité taky posilovat její konkurenceschopnost a soudržnost ekonomiky na globálním trhu. Zároveň taky udělat kohezi v jednotlivých regionech další prioritou. Unie ale podle něj musí jednat okamžitě, případná odložení totiž sníží důvěru v EU u evropských občanů.

Ethos, Logos, Pathos projevu Antónia Costy o budoucnosti Evropy

EthosAntónio Costa je portugalský premiér

Logosboj proti výzvám EU založený na silné společné ekonomice

Pathosoptimismus jako klíčový faktor pro přežití evropského projektu

Financování EU dnes

Jedna z věcí, která pro byla Costa klíčová pro budoucnost Evropy byly dostatečné zdroje. Při porovnání víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a rámce na období 2014–2020, nutno poznamenat, že nový rozpočet není značně navýšen. Před šesti lety tvořil 1 033 miliard eur, ten příští má mít 1 074,3 miliard eur. Současná víceletý finanční rámec je tak o 41,3 miliard větší.

Současně ale nelze zapomenout mimořádné oživení prostřednictvím nástroje Next Generation EU, které je součástí dlouhodobého rozpočtu EU na příštích sedm let. Tam spadá 750 miliard eur, které má Unii pomoct zotavit se z pandemie covid-19 a podpořit investice do zelené ekonomiky a digitální transformace.

Co se týče nových zdrojů EU, do budoucna má být podle aktuálního návrhu víceletého finančního rámce součástí příjmů Unie tzv. digitální daň a poplatek z nerecyklovatelných plastů. Členské příspěvky se nicméně navýší, z velké části kvůli brexitu. Nejvíc připlatí Německo, které bude přispívat o 42 procent víc.

Celý proslov Antónia Costa s názvem Budoucnost Evropy si v angličtině můžete přečíst zde.

Autor: text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek