8. kapitola seriálu Vize o budoucnosti Evropy v proslovech: Projev Marka Rutteho o budoucnosti Evropy

02.07.2021
text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop

Stejně jako António Costa využil Mark Rutte příležitost sdílet v Evropském parlamentu svou vizi o budoucnosti Evropy. Dne 13. června 2018 přednesl svou řeč, která Evropskou unii sice oceňovala pro její úspěchy, zároveň se ale nepřikláněla k hlubší integraci. Nizozemský premiér v něm požadoval, aby EU tvořily suverénní státy, které spolupracují, aby docílily vyšší prosperity, bezpečnosti a stability.

Mark Rutte

Mark Rutte patří nepochybně k umírněnějším vizionářům Evropy. Jeho vize je nicméně nepochybně nejen legitimní, ale především reálná. Nizozemský premiér patřil do skupiny „šetřivých“ států, které při jednání o víceleté finanční perspektivě a nových finančních nástrojích požadovaly snížení fondu hospodářské pomoci a navýšení poměru půjček na úkor grantů. Pragmatický postoj má i ve vztahu k budoucnosti EU.

Jistota v nepředvídatelném světě

„Winston Churchilll kdysi řekl: „Politika je schopnost předvídat, co se stane zítra, příští týden, příští měsíc a příští rok. A mít schopnost poté vysvětlit, proč se to nestalo.“ Churchill měl pravdu, budoucnost nemůžeme předvídat. Neočekávané události se vždy vyskytnou. Ale jako politici je naší prací vést a zmapovat směr. Našim úkolem je stanovit cíle a učinit rozhodnutí, která tyto cíle pomohou dosáhnout.“

Projev Marka Rutteho o budoucnosti Evropy

Ve světle koronavirové krize se tento citát z proslovu Marka Rutteho nemůže zdát více přesný. Pandemie covid-19 zasáhla Evropu a celý svět náhle a nepředvídaně. Politici museli zakomponovat do svých politik zdravotní a ekonomickou krizi. Evropská unie v těchto chvílích přináší podle Rutteho jistoty, které dělají členské státy silnější, bezpečnější a efektivnější.

EU má podle nizozemského premiéra pozitiva, která jsou v dnešním světě nadmíru důležitá. Jedno z nejdůležitějších je prosazování mezinárodního systému založeného na pravidlech, který podporuje mír a spravedlnost. Svět se mění a s ním i globální tendence, které se momentálně vzdalují od multilateralismu.

Navzdory neshodám udržet partnerství

„Takže dnes před vámi stojím se skutečným pocitem naléhavosti. Nedávný vývoj totiž ukazuje, že náš způsob života, náš způsob podnikání nebo způsob vedení mezinárodních vztahů nemůžeme považovat za samozřejmost. Mnohostranný řád je zpochybňován způsobem, který jsme neviděli po celá desetiletí, a geopolitická rovnováha sil se mění.“

Projev Marka Rutteho o budoucnosti Evropy

Jako největší hrozbu pro Evropskou unii Rutte považoval rozhodnutí Ruska distancovat se od svých západních sousedů, pokračující konflikt v Sýrii, oblouk nestability kolem Evropy a zvyšující se sebevědomí Číny a Indie na mezinárodní scéně. Proti nim stojí EU jako největší obchodní blok na světě, hlavní síla míru, stability a rozvoje, která si už nemůže být jistá ani svým nejdůležitějším spojencem.

Navzdory odstoupení Spojených států amerických od Pařížské dohody, íránské jaderné dohody a zavedení dovozních cel na ocel a hliník, Rutte chtěl, aby EU udržela pevné transatlantické pouto a zůstala s USA přáteli a spojenci. V době, kdy je multilaterální systém pod silným tlakem, nizozemský prezident považuje za důležité stále propagovat mezinárodní spolupráci.

Mark Rutte (1967)

Mark Rutte
  • narodil se v Haagu

  • jeho otec byl obchodník a matka sekretářka

  • vystudoval historii na univerzitě Leiden

  • po studiích pracoval jako manažer ve společnosti Unilever

  • od roku 2002 do roku 2004 působil jako státní tajemník na ministerstvu sociálních věcí a zaměstnanosti

  • poté byl státním tajemníkem pro vysoké školství a vědu v rámci ministerstva školství, kultury a vědy

  • od roku 2010 je nizozemským premiérem

Foto: zdroj Fotobanka ČTK

Po brexitu EU více jednotná

„Rád bych to přirovnal k vagónovým vlakům ve westernech Johna Wayna, které jsem sledoval jako chlapec. Osadníci se vědomě rozhodli společně podniknout obtížnou cestu na západ. Než vyrazili, souhlasili, že budou dodržovat určitá pravidla. Pravidla chování, rychlost postupu a péči o nemocné. A když padl večer nebo hrozilo nebezpečí, osadníci obklíčili své vozy. Jednota jim dodávala sílu, stabilitu a bezpečnost. Stejně je to s EU.“

Projev Marka Rutteho o budoucnosti Evropy

Prázdnotu, kterou vyvolal brexit, chtěl Rutte zaplnit silnější jednotou a spoluprací. EU zlepšuje životy stovkám milionů lidí díky jednotnému trhu a díky sdíleným hodnotám, které zajišťují právní jistotu a ochranu. U toho by ale nizozemský premiér proces integrace Unie rád zakončil. Podle něj je nutné zavádět pro členské státy pouze takové institucionální změny, které budou prospěšné pro všechny.

Ve svém proslovu Rutte citoval Goetheho: „mistrovství se jeví omezeně,“ což nizozemský premiér přeformuloval jako „méně je více.“ Pro něj tedy není stále užší svazek cílem. Chtěl zastavit proces integrace na místě, které je přijatelné pro všechny členské státy a pro všechny kandidátské země.“

Stanovení hranic při spolupráci

„Jsem přesvědčen, že budoucnost Evropy by měla být v zásadě o původním slibu Evropy. Příslib suverénních členských států, které si budou navzájem pomáhat při dosahování větší prosperity, bezpečnosti a stability. Můžeme však tento slib splnit, pouze pokud je dohoda dohodou. A pokud složité kompromisy, které musíme učinit, se vztahují na všechny – a to v plném rozsahu.“

Projev Marka Rutteho o budoucnosti Evropy

Mark Rutte chtěl, aby Evropská unie vytvářela politiky, které přinesou členským státům a jejím občanům přidanou hodnotu. Podle něj by se tak měla EU soustředit na tyto oblasti spolupráce: jednotný trh a politika mezinárodního obchodu, Hospodářskou a měnovou unii a euro, společnou migrační politiku, společnou kontrolu nad vnějšími hranicemi a kolektivní bezpečnost a politiku klimatu.

Rutte požadoval, aby se EU soustředila pouze na tyto oblasti, jakožto na své hlavní úkoly, ve kterých dosahuje viditelných výsledků. Je to podle něj krok, který zajistí znovuzískání důvěry v Evropskou unii. Zdůrazňoval ale podmínku udržení právních států napříč Unií. Jedině tak může pevné partnerství a spolupráce napříč Evropskou unií fungovat.

Ethos, Logos, Pathos projevu Marka Rutteho o budoucnosti Evropy

Ethos – Mark Rutte je nizozemským premiérem

Logos – zdůvodnění, proč nepožaduje užší svazek členských států Evropské unie

Pathos – přirovnání spolupráci EU k westernům Johna Wayna

Rutteho přání splněno

Jak sám Rutte prohlásil, hlavní zpráva jeho proslovu spočívala ve faktu, že svět se rychle mění a Evropa musí okamžitě reagovat. Jeho vize budoucnosti Evropy je flexibilní Evropská unie, která není zkostnatělá ve svých postojích. Dva roky po této řeči je svět navždy změněný koronavirovou pandemií a EU stojí na rozcestí a hledá svůj směr.

Debaty o hlubší integraci momentálně ustaly z důvodu aktuálních událostí, které je nutné řešit přednostně. V současnosti jsou luxusem, který si EU nemůže dovolit. Prozatím tedy Unie zůstane u jasně rozdělených pravomocí mezi instituce EU a státy. A přesně taková je i vize Marka Rutteho.

Celý proslov Marka Rutteho o budoucnosti Evropy si můžete v angličtině přečíst zde.

Autor: text: Lucie Nalejvačová, infografika: Kristina Kollertová, Euroskop

Sdílet tento příspěvek