Granty pro tiskové agentury a digitální media – Konference o budoucnosti Evropy

09.07.2021
Evropský parlament

Evropský parlament zveřejnil výzvu pro předkládání grantů pro tiskové agentury a digitální média pro účel informování o Konferenci o budoucnosti Evropy.

Hlavním cílem výzvy k podávání návrhů je přispět ke zvýšení účasti a povědomí občanů o Konferenci o budoucnosti Evropy. Hlavním ukazatelem pro výkonnost měření dosaženého cíle je počet spolufinancovaných komunikačních akcí, počet hodin pozornosti (odhadovaná expozice) a počet osob zapojených do procesu účasti -financované akce. Žadatelé jsou upozorňováni na skutečnost, že každý návrh akce musí stanovit své vlastní individuální ukazatele výkonnosti.

Očekávanými výsledky akcí jsou poskytování pravidelných, spolehlivých a pluralitních informací o Konferenci o budoucnosti Evropy, podpora účasti občanů na online platformě Konference o budoucnosti Evropy a zahájení debaty o Budoucnost Evropy pro vlastní čtenáře a následovníky médií. Zvláštní důraz by měl být kladen na informování a zapojení evropských mladých lidí.

Více zde: https://bit.ly/3hLIaic

Autor: Euroskop

Sdílet tento příspěvek